Naše klijente je lako prepoznati!

Oglas za prijem u radni odnos
logo-sarajevo osiguranje-za Business
27 Septembra 2017, Novosti

Zbog širenja prodajne mreže na teritoriji BiH, SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. SARAJEVO raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

1. Rukovodilac prodaje osiguranja
2. Team Leader
3. Zastupnik u osiguranja

Mjesto rada: regionalni centri sa pripadajućim Podružnicama (Banja Luka, Bihać, Brčko, Mostar, Sarajevo, Tuzla, Zenica, Podružnica Životnih osiguranja) sa nižim organizacionim oblicima u vidu Ispostava, Poslovnica i Punktova, organizovanim na nivoima kantona, gradova i općina.

RADNO MJESTO:
1. Rukovodilac prodaje osiguranja obavlja sljedeće poslove:
• sudjeluje u organiziranju prodajne mreže na nivou regije,
• sudjeluje u edukaciji zaposlenika i pripremanju novih proizvoda,
• zaključuje ugovore o osiguranju, naplaćuje ugovorenu premiju temeljem zaključenog ugovora,
• sačinjava komercijalne ponude za osiguranje te sudjeluje na poslovnim sastancima sa partnerima,
• obavlja i sve druge poslove koje mu povjere nadležni rukovodilac, Uprava i drugi organi Društva.
Uslovi:
Pored opštih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavatl sljedeće posebne uslove:
• VSS,
• Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima ili iskustvo u bankarskom sektoru u trajanju od minimalno 5 godina,
• Dobro poznavanje rada na računalu (MS Office: Excel i Power Point),
• Poznavanje jednog stranog jezika,
• Vozačka dozvola B kategorije.
• Izražene upravljačke vještine

RADNO MJESTO:
2. Team Leader obavlja sljedeće poslove:

• inicira i organizuje rad u timovima u cilju postizanja što većih rezultata prodaje
osiguranja
• nudi sve vrste osiguranja sukladno važećim uvjetima i cjenicima osiguranja,
• obavlja i sve druge poslove koje mu povjere nadležni rukovodilac, Uprava i drugi organi Društva.

Uslovi:
Pored opštih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidatl moraju ispunjavatl sljedeće posebne uslove:
• VŠS/VSS/SSS
• Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima ili iskustvo u bankarskom sektoru u trajanju od minimalno 3 godina,
• Dobro poznavanje rada na računalu (MS Office: Excel i Power Point),
• Vozačka dozvola B kategorije.
• Izražene organizacione sposobnosti

RADNO MJESTO:
3. Zastupnik u osiguranju obavlja sljedeće poslove:

• izrada ponuda osiguranja i zaključivanje svih vrsta polica, životnih i neživotnih osiguranja
• rad samostalno i u timovima za prodaju osiguranja fizičkim i pravnim licima
• izlazak na teren, rad na evidentiranju i procjeni rizika kao i učestvovaje u procjeni nastale štete.
• obavlja i sve druge poslove koje mu povjere nadležni rukovodilac, Uprava i drugi organi Društva.

Uslovi:
Pored opštih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidatl moraju ispunjavai sljedeće posebne uslove:
• SSS/VŠS/VSS,
• Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima ili iskustvo u bankarskom sektoru u trajanju od minimalno 1 godina,
• Osnovno poznavanje rada na računalu (MS Office: Excel i Power Point),
• Vozačka dozvola B kategorije.
• Komunikativnost i spremnost na timski rad

Javni konkurs ostaje otvoren u trajanju od 30 dana od dana objave odnosno do 26.10.2017. godine.

Ugovor o radu se zaključuje na određeno vrijeme.

Motivacijsko pismo i CV, s dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog konkursa, s obveznom naznakom za Konkurs putem e-mail adrese: info@sarajevoosiguranje.ba ili direktno na adresu SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. SARAJEVO, Maršala Tita 29, 71000 Sarajevo sa tačnom naznakom pozicije na koju se aplicira.

Svi kandidati koji se prijave na konkurs biti će kontaktirani i imati će priliku da se predstave te prezentuju svoja znanja, vještine planiranja i poslovnog razmišljanja, kao i komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine unutar timskog rada.
Kompletan tekst oglasa možete vidjeti ovdje.
Nudimo Vam idealnu priliku za Vašu profesionalnu i ličnu afirmaciju u dinamičnoj sredini u firmi koja je već 70 godina lider tržišta osiguranju na našim prostorima!

Arhiva