Naše klijente je lako prepoznati!

OGLAS za prijem radnika u radni odnos : Stručni saradnik za tehičku podršku u Službi za informatiku
8 Septembra 2022, Nekategorisano, Novosti
Zbog širenja poslovanja, SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. SARAJEVO, raspisuje
 
OGLAS
za prijem radnika u radni odnos 
 
za sljedeće radno mjesto:
Stručni saradnik za tehičku podršku u Službi za informatiku
 
Mjesto rada: Direkcija Društva u Sarajevu.
Vrsta rada: Stalni radni odnos uz probni rad 
 
 
RADNO MJESTO:
 
Stručni saradnik za tehničku podršku u Službi za informatiku (1 izvršilac), obavlja sljedeće poslove:
 • Odgovoran je za uspješno funkcioniranje (nadgledanje) lokalne mreže i IT resursa;
 • Pruža podršku osoblju sa instalacijom, konfiguracijom i stalnom upotrebom hardvera i softvera za potrebe rada Društva;
 • Održavanje visokog nivoa operativnosti Društva i sistemska podrška uposlenicima Društva;
 • Provjera funkcionalnosti hardverskih i softverskih komponenti;
 • Odgovoran je za antivirusnu i drugu zaštitu na klijentskoj i komunikacionoj opremi;
 • Odgovoran za segmente perifernih uređaja (printeri, scaneri);
 • Instalacija, održavanje klijentskih računara;
 • Osigurava operativno funkcionisanje, administriranje i nadzor dijelova informacionog sistema: radnih stanica, servera, sistemskog softvera i eksternalizovanih servisa, uključujući storage sisteme i virtualizacijsku platformu;
 • Instalacija patcheva, nadogradnja sa novim verzijama aplikativnih sistema;
 • Rješavanje problema sa hardverom i softverom lično, daljinski i/ili putem telefona;
 • Pomoć zaposlenima sa kompjuterskim problemima i rješavanje korisničkih zahtjeva;
 • Praćenje aktuelnih trendova i predlaganje implementacije novih tehnoloških rješenja u IT-u;
 • Komunikacija sa serviserima i dobavljačima opreme;
 • Nabavka i evidencija IT opreme, po potrebi

Uslovi: 

Pored opštih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidatl moraju ispunjavatl sljedeće posebne uslove:
 • SSS/VŠS/VSS, prednost kandidatima sa formalnim obrazovanjem iz oblasti informaciono-komunikacijskih tehonologija
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u sektoru osiguranja ili iskustvo u bankarskom sektoru je prednost pri odabiru kandidata
 • Prednost kandidatima koji imaju aktivne certifikate iz oblasti IKT
 • Poznavanje mrežnih tehnologija (TCP/IP, DNS, DHCP, Routing, WiFi…)
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač) 
 • Sklonost timskom radu i saradnji
Javni konkurs ostaje otvoren do 22.09.2022.godine. 
 
Motivacijsko pismo i CV, s dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog konkursa, s obaveznom naznakom za Konkurs putem opcije “PRIJAVI SE NA OGLAS” ili direktno na adresu SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. SARAJEVO, Maršala Tita 29, 71000 Sarajevo.  
 
Svi kandidati koji se prijave na konkurs, koji zadovoljavaju uslove tražene konkursom bit će kontaktirani i imati mogućnost da predstave svoje vještine i znanje.  
Nudimo Vam priliku za Vašu profesionalnu i ličnu afirmaciju u dinamičnoj sredini u firmi koja je već 75 godina lider tržišta osiguranju na našim prostorima!
Lokacija: Sarajevo
Broj izvršilaca: 1
Datum objave: 07.09.2022.
Trajanje oglasa: 15 dana (ističe 22.09.2022.)

Arhiva