Odaberi policu PZO-a
Opće informacije i uslovi plaćanja


Dioničko društvo SARAJEVO-OSIGURANJE je osiguravajuće društvo sa sjedištem u Sarajevu, Čobanija 14. Upisano je u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65-02-0013-11. Naziv društva glasi: SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.

Osiguravajuće društvo je ovlašteno za obavljanje poslova sklapanja i ispunjavanja ugovora o životnim i neživotnim osiguranjima na osnovu dozvole Agencije za nadzor osiguranja F BiH.

Na ugovor o osiguranju primjenjuju se zakoni koji su na snazi u Bosni i Hercegovini te Uslovi putničkog zdravstvenog osiguranja i dopunskih osiguranja za putovanje. Obaveza osiguravajućeg društva ne postoji i osiguravatelj nije obavezan da plati nadoknadu u slučajevima koji potpadaju pod isključenja navedena u Uslovima putničkog zdravstvenog osiguranja.

Vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, utvrđuju ugovarač osiguranja i osiguravajuće društvo sporazumno prije sklapanja ugovora o osiguranju te se upisuje u policu osiguranja.

Ugovor o osiguranju obvezuje na rok na koji je sklopljen.

Ugovor o putničkom zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen prije putovanja u inostranstvo na način predložene forme predviđene za tu svrhu. Ugovori o putničkom zdravstvenom osiguranju koji su zaključeni poslije početka putovanja smatraće se nevažećim.

Na web stranici SARAJEVO-OSIGURANJA iskazan je izračun premije. Ugovaratelj potvrđuje da je upoznat s uslugama osiguratelja i uvjetima osiguranja koje ugovara prije uplate premije.

Polica osiguranja dostavlja se kupcu u elektronskom obliku, kao pdf file. Kupac je dužan prilikom popunjavanja svojih podataka upisati tačnu e-mail adresu radi dostave potvrde o plaćanju, u protivnom SARAJEVO-OSIGURANJE ne preuzima odgovornost. Ako iz bilo kojeg razloga dođe do greške prilikom isporuke e-maila, kupac će kontaktirati telefon 061 489 999 ili email adresu pzo@sarajevoosiguranje.ba, te će polica i prilozi biti ponovno proslijeđeni.

Kupovina police putničkog-zdravstvenog osiguranja putem interneta omogućena je korištenjem E-commerce usluge putem PikPay online payment platforme u saradnji sa Unicredit bankom. E-commerce usluga se implementira korištenjem najvišeg sigurnosnog standarda koji se zahtjeva u kartičnom poslovanju (PCI DSS standard), 3D Secure verifikacije i EV validacije putem PIK PAY platforme u saradnji sa Unicredit bankom koji se brinu o tajnosti i sigurnosti vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica.

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. se obavezuje da će čuvati privatnost svih kupaca. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima u svrhu sklapanja ugovora o osiguranju i obrađujemo ih u marketinške svrhe. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo uposlenicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi uposlenici SARAJEVO-OSIGURANJA i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.


UVJETI PUTNIČKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA