Naše klijente je lako prepoznati!

Adresar
Direkcija
DIREKCIJA ADRESA TELEFON FAX
Sarajevo, Maršala Tita 29 033 / 203 270 664 142
Direktor društva Arif Kulić

033 / 664 141 664 142
Izvršni direktor za funkciju osiguranja Senad Arslanagić 033 / 664 141 664 142
Izvršni direktor za finansije i podršku Edin Muhović 033 / 664 141 664 142
Sekretar Emira Hadžić 033 / 220 213
Direktor službe šteta Dragan Milojević 033 / 210 286 269 852
Reosiguranje Salko Mušinović 033 / 264 323 664 142
Štete u inostranstvu (zelena karta) Maida Tiro 033 / 569 636 203 264
Finansije, računovodstvo i knjigovodstvo Mevlida Spahić 033 / 569 640 664 142
Pravni, kadrovski, opšti i administrativni poslovi Alma Magoda

Nadira Čaluk

Almir Begović

033 /218 177

033 /203 099

033 /559 535

664 142
Direktor službe za informatiku Muhamed Hasić 033 / 555 627 664 142
Plan i analiza Amira Nuhanović 033 / 246 310 664 142
Banja Luka
Podružnica Banja Luka Zmaj Jovina 9 051 / 217 041 051 / 219 529
Banja Luka – ispostava Majke Marije i Braće Mažar 39/4 051 / 216 188 051 / 216 188
Ispostava Prijedor M. Milana Tepića M-1 052 / 233 568 052 / 233 568
Ispostava Bijeljina Dušana Baranjina 1, Lamela C 055 / 215 650 055 / 215-650
Ispostava Janja Gavrila Principa 39 055 / 544 254 053 / 236 103
Ispostava Istočno Sarajevo Vojvode Radomira Putnika do br. 5 057 / 317 504 057 / 317-504
Ispostava Novi Grad Njegoševa 3a 052 / 753 121 052 / 753 121
Ispostava Foča Kralja Petra I 058 / 490 125
Ispostava Pale Dobroslava Jevđevića 7 057 / 224 093 057 / 224 093
Ispostava Kozarska  Dubica Đačka bb 052 / 424 333 052 / 424 330
Ispostava Zvornik Karakaj bb 056 / 214 800 056 / 214 800
Ispostava Gradiška Bose Živković bb 051 / 814 220 051 / 814 220
Bihać
Podružnica Bihać Kralja Tvrtka 3, 77000 Bihać 037 / 222 604 037 / 222 606
Prodajno mjesto Bihać Plješevička 4, Kamenica 037/ 290-029
Šalter sala Kralja Tvrtka br. 3 037 / 221 348
Šalter Autokomerc – Bihać Žegarska aleja bb 037 / 227 535
Ispostava Sanski Most Bulevar VII korpusalamelaC 79 260 Sanski Most 037 / 684 677 037 / 684 677
Ispostava Ključ Branilaca BiH bb 037 / 661 123 037 / 661 237
Ispostava Cazin Hasana Mujezinovića bb 037 / 514 861
Ispostava Velika Kladuša Nurije Pozderca bb 037 / 770 148
Ispostava Bosanska Krupa 511. slavna SP-20 037 / 471 018
Ispostava Bužim Šehidska bb 037 / 410 278
Ispostava Bosanski Petrovac Bosanska br. 134 037 / 881 125
Brčko
Podružnica Brčko Kantardžića broj 2, 76000 Brčko 049 / 214 291 049 / 214 291
Mostar
Podružnica Mostar Alekse Šantića 11/II, 88000 Mostar 036 / 580 039 036 / 580 044
Poslovnica Konjic Maršala Tita 34 036 / 726 272 036 / 726 272
Poslovnica Čapljina Braće Radića 1 036 / 808 141 036 / 808 141
Ispostava Jablanica Trg Oslobođenja bb 036 / 757 095 036 / 752 669
Ispostava Prozor Kralja Tomislava bb 036 / 770 440
Ispostava Stolac Hrvatskih branitelja bb 036 / 853 309
Sarajevo
Podružnica Sarajevo Maršala Tita  29, 71000 Sarajevo 033/ 569 600 033 / 223 835
Šalter u podružnici Maršala Tita 29 033/ 569 628
033/ 569 629
033/ 569 632
Šalter u podružnici – prodaja auto kasko (AK) Maršala Tita 29 033/ 569 631

033/ 569 617

033/ 210 284
Služba prodaje osiguranja imovine Maršala Tita 29 033/ 569 615

033/569 619

Služba prodaje osiguranja osoba Maršala Tita 29 033/ 569 622
Služba finansija i računovodstva Maršala Tita 29 033/ 569 644 033/210 293
Služba za pravne poslove i štete AO Maršala Tita 29 033/ 569 638

033 /569 639

Služba za pravne poslove i štete AK Maršala Tita 29 033/ 569 633
Služba za pravne poslove i štete nezgode Maršala Tita 29 033/ 569 641 033/223 692
Služba za pravne poslove i štete imovine Maršala Tita 29 033/ 569 634
 

 

Prijava i procjena šteta AO Halilovići 7 033/ 654 532
Ispostava Novo Sarajevo Džemala Bijedića 35 033/ 714 091
Ispostava Hadžići Hadželi 161 033/ 420 147
Ispostava Ilidža Mala Aleja br. 42 033/ 639 333
Ispostava Ilijaš Hašima Spahića bb 033/ 400 507
Ispostava Dobrinja Bulevar Branilaca Dobrinje 6 033/ 235 755
Ispostava Olovo Gradaščevića bb 032/ 825 075
Ispostava Vogošća Jošanička 40 033/ 424 895
Ispostava Vogošća – STP Osing Muje Šejte 7 033/ 482 264
Ispostava Hrasnica Put Famosa br.7 033/ 415 905
STP Podlugovi Moševačka 169 033/ 401 961
STP Halilovići Halilovići 7 033/ 451 515
Punkt Koševsko brdo Muhameda Hadžijahića 10 033/ 202 359
Punkt Ilijaš Kakanjska bb 033/ 400 507
Poslovnica Goražde

Seada Sofovića Sofe 10, 73000 Goražde 038/ 221 602 038 / 221 482
Punkt Goražde Muhidina Mašića Munje 038 / 227 651
Tuzla
Podružnica Tuzla Slatina 4, 75000 Tuzla 035 /369 100
035/369 101
035 / 369 104
Šalter Tuzla – STP Soni lux

Kulina bana 8  035 / 369 110
Poslovnica Lukavac Redžepa ef. Muminhodžića 6, 75300 Lukavac 035 / 369 115
Ispostava Banovići Alije Izetbegovića 50, 75290 Banovići 035 / 369 122
Ispostava Čelić Alije Izetbegovića 30-2, 75246 Čelić 035 / 369 117
Ispostava Doboj-Istok – STP Osing Brijesnica Velika bb 035 / 369 112
Ispostava Gračanica Bosanskih Kraljeva b.b., 75320 Gračanica 035 / 369 114
Ispostava Gradačac Hasana Kikića 138, 76250 Gradačac 035 / 369 111
Ispostava Kalesija Oslobodilca Kalesije 2, 75260 Kalesija 035 / 369 121
Šalter u Kalesiji Žrtava genocida u Srebrenici bb 035 /369 120
Ispostava Kladanj Kladanjske brigade br. 1, 75280 Kladanj 035 / 369 125
Ispostava Srebrenik Kulina bana bb, 75350 Srebrenik 035 / 369 116
Ispostava Živince Alije Izetbegovića 21, 75270 Živinice 035 / 369 124
Šalter – AMK Živinice II ulica 18 035 / 369 123
Ispostava Odžak Omladinska bb, 76290 Odžak 031 / 761 233
Ispostava Orašje IV ulica bb, 76270 Orašje 031 / 713 649
Ispostava Sapna 206 Viteške, 75411 Sapna
035 / 369 119
Ispostava Teočak Krstac bb, 75414 Teočak 035 / 369 118
Služba životnih osiguranja Slatina 4 035 / 369 108
Služba finansija i računovodstva Slatina 4 035 / 369 107
Zenica
Podružnica Zenica Trg BiH 5, 72000 Zenica 032 / 404 322 032 / 405 778
Centrala Zgrada podružnice, Trg BiH 5 032 / 404 322 032 / 405 778
Punkt Željezara Zenica Bulevar kralja Tvrtka I 032 / 405 771
Punkt tehnički pregled Zenica Blatuša bb 032 / 405 210
Ispostava Bugojno Sultan Ahmedova 82, 70230 Bugojno 030 / 251 067 030 / 251 577
Ispostava Gornji Vakuf Srebreničkih žrtava bb 030 / 265 182
Ispostava Donji Vakuf 14. septembar bb 030 / 205 519
Punkt AMK Bugojno Čaušlije bb 030 / 251 303
Ispostava Jajce Maršala Tita br. 57 030 / 659 844
Ispostava Livno Splitska bb 034 / 202 171 034 / 202 171
Ispostava Travnik Fatmić 1, 72270 Travnik 030 / 511 558 030 / 511 793
Punkt STP AKT Mostarska bb, 72270 Travnik 030/ 501 398
Ispostava Novi Travnik Mehmeda Spahe 13 030 / 526 324
Ispostava Vitez Stjepana Radića bb 030 / 521 016
Ispostava Visoko Musala 1, 71300 Visoko 032 / 738 355 032 / 735 623
Punkt Visoko Bakračeva br. 1 032 / 735 724
Punkt A & BONUS Stare Ciglane bb 032 / 733 167 032 / 735 943
Ispostava Breza Odred Plana bb 032 / 783 887
Ispostava Vareš Rajčevac bb 032 / 849 360
Ispostava Fojnica Bosanska bb 030 / 831 891
Ispostava Kiseljak Josipa Bana Jelačića 030 / 879 136
Punkt Orman doo Busovača Kaćuni 030 / 591 431
Ispostava Tešanj Braće Pobrića 14, 74 260 Tešanj 032 / 650 304 032 / 650 704
032/ 655 607
Ispostava Jelah Husein Kapetana Gradaščevića bb 032/ 667 630  032/ 667 631
Ispostava Maglaj Aleja ljiljana br. 14 032 / 603 342
Ispostava Zavidovići Alije Izetbegovića blok B 032 / 878 460 032/ 878 460
Ispostava Kakanj Alije Izetbegovića bb 032 / 554 244
032 / 554 245 032 / 554 245
Ispostava Busovača Matice Hrvatske bb 030 / 732 208 030/ 732 208
Ispostava Žepče Ulica prva bb 032 / 881 521
Punkt Nemila Patriotske lige bb 061 / 763 136
Životna osiguranja
Podružnica Životnih osiguranja Maršala Tita 29, 71000 Sarajevo 033 / 566 881 033 / 566 888
Šalter prodaja Sarajevo Maršala Tita 29, 71000 Sarajevo 033 / 263 875

033/ 263 876

Šalter prodaja Tuzla Slatina 4, 75000 Tuzla 035 / 369 108  035/ 369 104
Šalter prodaja Bihać Kralja Tvrtka br. 4,  77000 Bihać 037 / 222 601  037 / 222 601
Putničko zdravstveno osiguranje Maršala Tita 29, 71000 Sarajevo 033 / 566 886