Naše klijente je lako prepoznati!

Štete iz osnova autoodgovornosti i autokaska: Šta uraditi?
  • Učesnik ste saobraćajne nezgode koju je prouzrokovao drugi učesnik – Vi ste oštećeni, drugi učesnik je štetnik.
  • Imate pravo naknade materijalne i nematerijalne štete od osiguravajućeg društva gdje je osigurano vozilo štetnika.
  • U slučaju manjih materijalnih šteta bez povreda, obavezno pozovite policiju (MUP) i prijavite nezgodu u skladu sa članom 158. stav 2. Zakona o osnovama bezbijednosti saobraćaja na putevima u BiH. Detaljno  popunite Europski obrazac o nezgodi, obostrano potpišite, obavezno fotografišite lice mjesta saobraćajne nezgode.
  • U slučaju većih materijalnih šteta ili povreda sačekajte uviđaj od strane nadležnih organa (MUP, Tužilaštvo), uzmite sve podatke od štetnika (ime, naziv osiguravajućeg društva, broj polise i trajanje, a ukoliko je štetnik ino vozilo i broj zelenog kartona)
  • Prijavite štetu osiguravajućem društvu štetnika, a ako je štetnik ino vozilo, prijavite štetu najbližoj podružnioci Sarajevo-osiguranja.
  • Ako ste Vi ili Vaši saputnici povrijeđeni, obratite se nadležnoj medicinskoj ustanovi, sačuvajte svu medicinsku i ostalu dokumentaciju vezanu za liječenje. Po okončanju liječenja, podnesite odštetni zahtjev za nematerijalnu štetu osiguravajućem društvu štetnika.
  • Za sva pitanja po osnovu procedure prijave i naplate štete obratite nam se na e-mail stete@sarajevoosiguranje.ba

 

Za sve informacije možete kontaktirati info broj Službe šteta +387 33 569 632!

Arhiva