Naše klijente je lako prepoznati!

Uprava

UPRAVA DRUŠTVA

Direktor društva

Arif Kulić

Izvršni direktor za funkciju osiguranja

Senad Arslanagić

Izvršni direktor za finansije i podršku

Edin Muhović

NADZORNI ODBOR

Zlata Valjevac, predsjednik
Rusmir Hrvić
Bakir Smailagić
Mario Glibić
Jasmin Rustemi

ODBOR ZA REVIZIJU

Arijana Kekić, predsjednik
Irma Huseinbašić
Irena Bošnjak

 

Arhiva