Naše klijente je lako prepoznati!

Uprava

UPRAVA DRUŠTVA

Direktor društva

Arif Kulić

Izvršni direktor za funkciju osiguranja

Senad Arslanagić

Izvršni direktor za finansije i podršku

Edin Muhović

NADZORNI ODBOR

Ifeta Fazlić (predsjednik)
Vahidin Omanović
Mario Glibić
Rusmir Hrvić
Bakir Smailagić

ODBOR ZA REVIZIJU

Amir Dedić (predsjednik)
Aziba Fehratović
Vesna Soldo

 

Arhiva