Naše klijente je lako prepoznati!

Štete iz osnova osiguranja od nesretnog slučaja/nezgode: Šta uraditi?
  • Ako ste se povrijedili, provedite sve vidove medicinskog zbrinjavanja i liječenja.
  • Sačuvajte kompletnu medicinsku dokumentaciju i nakon završenog liječenja, prijavite nesretan slučaj nadležnoj podružnici Sarajevo-osiguranja.
  • Ocjena stanja invalidnosti osiguranika se utvrđuje istekom roka od minimalno tri mjeseca od završetka liječenja po prijavljenoj povredi
  • Invaliditet utvrđuje ljekar cenzor Društva
  • Sve troškove pribavljanja potrebne dokumentacije i obrade zahtjeva mimo osiguravatelja snosi osiguranik
  • Za sva pitanja po osnovu procedure prijave i naplate štete obratite nam se na e-mail stete@sarajevoosiguranje.ba
  • Osim lične prijave, obrasce prijave štete kao i svu neophodnu dokumentaciju možete iskopirati na vlastiti računar, popuniti  i poslati nam kao pdf file putem e-maila stete@sarajevoosiguranje.ba

 

 

Za sve informacije možete kontaktirati info broj Službe šteta +387 33 569 632!

Arhiva