Naše klijente je lako prepoznati!

Profil

Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo je najveće osiguravajuće društvo na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Decenije uspješnog poslovanja ovog društva kreirale su respektabilnu poziciju i prepoznatljivi imidž, kako u okvirima BiH i regije tako i Evrope.

Tradicija poslovanja vezana uz brigu o osiguranicima i  prilagođavanje ponude osiguranja  potrebama prosječnog čovjeka rezultirali su povjerenjem osiguranika  koje je na najslikovitiji način izraženo očuvanjem pozicije prve osiguravajuće kuće na  tržištu osiguranja BiH.

Sarajevo-Osiguranje d.d. Sarajevo pruža sveobuhvatnu osiguravajuću zaštitu  po  vrstama rizika unutar sljedećih vrsta osiguranja:

 • Osiguranje osoba
 • Putničko zdravstveno osiguranje
 • Kasko osiguranje cestovnih vozila
 • Osiguranje zračnih letjelica
 • Osiguranje robe u prevozu
 • Osiguranje imovine
 • Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila
 • Osiguranje od civilne odgovornosti za zračne letjelice
 • Osiguranje od opće civilne odgovornosti
 • Osiguranje kredita
 • Osiguranje od različitih finansijskih  gubitaka
 • Osiguranje života

U svom sastavu, Sarajevo-osiguranje pored Direkcije društva, ima 8 podružnica i 70 ispostava sa 486 uposlenih radnika, svih profila zanimanja i svih nivoa obrazovanja. Poslove posredovanja i zastupanja Sarajevo-osiguranja na cijelom području države  obavlja više ovlaštenih servisa i agencija i značajan broj fizičkih lica. Dokaz kontinuiranog nastojanja svih uposlenika Sarajevo-osiguranja za poboljšanjem kvaliteta osiguravajućih usluga je primjena sistema upravljanja kvalitetom i dobijanje certifikata za standard kvaliteta ISO 9001:2000.

RAZVOJ

Fotka za RazvojTokom višedecenijskog razvoja i rasta Sarajevo-osiguranje je prošlo kroz nekoliko faza.

Društvo je osnovano 1945. godine pod nazivom Državni Osiguravajući Zavod (DOZ), gdje je imalo glavnu ulogu u osiguranju imovine.Transformacijom 1967. godine, postaje samostalno preduzeće za osiguranje ili Osiguravajući Zavod Sarajevo (OZ).Godine 1974., Zavod se transformirao u Zajednicu Osiguranja Imovine i Lica Sarajevo (ZOIL) gdje se pored osiguranja imovine težilo ka značajnijem udjelu i osiguranja lica, prije svega radnika u preduzećima.Nova transformacija uslijedila je 1990. godine kada ZOIL prerasta u dioničarsko društvo Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo i kao takvo posluje i danas. Ova statusna promjena posljedica je zakonskog zahtjeva procesa pretvorbe koji je podrazumijevao privatizaciju firmi isključivo kao pravo uposlenih radnika.

Arhiva