Naše klijente je lako prepoznati!

Organizacija
Podružnice Sarajevo Osiguranja na karti

Radi ostvarivanja zakonom i Statutom društva utvrđenih prava i obaveza u pravnom prometu, kao i obavljanja poslova i zadataka iz djelatnosti društva, u Sarajevo-osiguranju se poslovi obavljaju u:

  • Direkciji društva
  • Podružnicama

Putem Direkcije društva poslovi se po tehnološkoj srodnosti grupišu kao:

  • poslovi podrške neživotnim osiguranjima i osiguranju osoba
  • poslovi reosiguranja i novih proizvoda
  • poslovi informatike i razvoja
  • poslovi finansija, računovodstva, knjigovodstva i planiranja
  • zajednički, pravni, kadrovski i opći poslovi
  • poslovi unutrašnje finansijske kontrole i revizije, aktuarstva, istraživanja tržišta
  • marketinga i odnosa s javnošću
  • savjetodavni poslovi

Arhiva