Naše klijente je lako prepoznati!

Štete iz osnova osiguranja imovine: Šta uraditi?

Ukoliko se dogodila šteta na Vašoj osiguranoj imovini, štetu odmah prijavite podružnici Sarajevo-osiguranja (putem telefona, maila i sl.) a najkasnije u roku od tri dana i pismenim putem.

  • U slučaju požara, eksplozije, provalne krađe ili razbojništva, slučaj obavezno prijaviti nadležnim organima (MUP-u ili Tužilaštvu).
  • Sa predstavnikom osiguravača, na licu mjesta utvrdite uzrok i obim štete – obavezan zapisnik o oštećenjima.
  • Nakon sanacije štete, dostavite odštetni zahtjev sa dokazima o popravci, zamjeni i sl.
  • Za sva pitanja po osnovu procedure prijave i naplate štete obratite nam se na e-mail stete@sarajevoosiguranje.ba

 

 

Za sve informacije možete kontaktirati info broj Službe šteta +387 33 569 632!

Novosti

Arhiva