Naše klijente je lako prepoznati!

Organizacija
produznice1

Radi ostvarivanja zakonom i Statutom društva utvrđenih prava i obaveza u pravnom prometu, kao i obavljanja poslova i zadataka iz djelatnosti društva, u Sarajevo-osiguranju se poslovi obavljaju u:

  • Direkciji društva
  • Podružnicama

Putem Direkcije društva poslovi se po tehnološkoj srodnosti grupišu kao:

Kontakti Direkcije društva
DIREKCIJA Sarajevo, Maršala Tita 29 033 / 203 270 443 581
Direktor društva Arif Kulić 033 / 664 141 664 142
Izvršni direktor za funkciju osiguranja Senad Arslanagić 033 / 664 141 664 142
Izvršni direktor za finansije i podršku Edin Muhović 033 / 664 141 664 142
Sekretar Emira Hadžić 033 / 220 213 664 142
Štete Dragan Milojević 033 / 210 286 269 852
Reosiguranje Salko Mušinović 033 / 264 323 203 272
Štete u inostranstvu (zelena karta) Sonsirej Radivojević 033 / 569 636 203 264
Finansije, računovodstvo i knjigovodstvo Mevlida Spahić 033 / 203 266 203 266
Pravni, kadrovski, opšti i administrativni poslovi Alma Magoda

Nadira Čaluk

Almir Begović

 

033 / 218 177

033 / 203 099

033/ 559 535

664 142
Informatika
Muhamed Hasić
033 / 555 627
664 142
Plan i analiza Amira Nuhanović 033 / 246 310 664 142

 

  • poslovi podrške neživotnim osiguranjima i osiguranju osoba
  • poslovi reosiguranja i novih proizvoda
  • poslovi informatike i razvoja
  • poslovi finansija, računovodstva, knjigovodstva i planiranja
  • zajednički, pravni, kadrovski i opći poslovi
  • poslovi unutrašnje finansijske kontrole i revizije, aktuarstva, istraživanja tržišta
  • marketinga i odnosa s javnošću
  • savjetodavni poslovi

 

Podružnice

Tržište Federacije BiH pokriveno je putem 6 podružnica, dok podružnica Banja Luka sa više ispostava pokriva tržište Republike Srpske, a Podružnica životnih osiguranja pokriva kompletno poslovno područje Sarajevo-osiguranja:

Banja Luka
Podružnica Banja Luka Zmaj Jovina 9 051 / 217 041 051 / 219 529
Banja Luka – ispostava Majke Marije i Braće Mažar 39/4 051 / 216 188 051 / 216 188
Ispostava Prijedor M. Milana Tepića M-1 052 / 233 568 052 / 233 568
Ispostava Bijeljina Dušana Baranjina 1, Lamela C 055 / 215 650 055 / 215-650
Ispostava Janja Gavrila Principa 39 055 / 544 254 053 /263 103
Ispostava Istočno Sarajevo Vojvode Radomira Putnika do br. 8 057 / 317 504 057 / 317 504
Ispostava Novi Grad Njegoševa 3a 052 / 753 121 052 / 753 121
Ispostava Foča Kralja Petra I 058 / 490 125
Ispostava Pale 057 / 224 093 057 / 224 093
Ispostava Kozarska Dubica Đačka bb 052 / 424 333 052 / 424 330
Ispostava Zvornik Svetog Save 57 056 / 214 800 056 / 214 800
Ispostava Gradiška Bose Živković bb 051 / 814 220 051 / 814 220
Bihać
Podružnica Bihać Kralja Tvrtka 3, 77000 Bihać 037 / 222 604 037 / 222 606
Šalter sala
Kralja Tvrtka br. 3 037 / 221 348
Prodajno mjesto Bihać Plješevička 4, Kamenica 037/ 290 029
Šalter Autokomerc – Bihać Žegarska aleja bb 037 / 227 535
Ispostava Sanski Most Bulevar VII korpusa
lamela C
037 / 684 677  037 / 684 677
Ispostava Ključ Branilaca BiH bb
037 / 661 123
037 / 661 237
Ispostava Cazin Hasana Mujezinovića bb 037 / 514 861
Ispostava Velika Kladuša
Nurije Pozderca bb
037 / 770 148
Ispostava Bosanska Krupa 511. slavna SP-20 037 / 471 018
Ispostava Bužim Šehidska bb 037 / 410 278
Ispostava Bosanski Petrovac Bosanska br. 134 037 / 881 125
Brčko
Podružnica Brčko Kantardžića broj 2, 76000 Brčko 049 / 214 291 049 / 214 291
Mostar
Podružnica Mostar Alekse Šantića 11/II, 88000 Mostar 036 / 580 039 036 / 580 044
036/ 556 331
036/ 580 082
Poslovnica Konjic Trg Državnosti bb 036 / 726 272 036 / 726 272
Poslovnica Čapljina Braće Radića 1 036 / 808 141 036 / 808 141
Ispostava Jablanica Željeznička bb 036 / 757 095 036 / 752 669
Ispostava Prozor Kralja Tomislava bb 036 / 770 440
 Ispostava Stolac Hrvatskih branitelja bb  036 / 853 309
Sarajevo
Podružnica Sarajevo Maršala Tita 29, 71000 Sarajevo 033/ 569 600

033 / 569 610

033 / 223 835
Šalter u podružnici Maršala Tita 29 033/ 569 628
033/569 629
033/569 630
033 / 569 632
Šalter u podružnici – prodaja auto kasko (AK) Maršala Tita 29 033/ 569 631 033/ 210 284
Služba prodaje osiguranja imovine Maršala Tita 29 033/ 569 615 033 / 569 619
Služba prodaje osiguranja osoba Maršala Tita 29 033/ 569 622
Služba finansija i računovodstva Maršala Tita 29 033/ 569 644 033/210 293
Služba za pravne poslove i štete AO Maršala Tita 29 033/ 569 638
Služba za pravne poslove i štete AK Maršala Tita 29 033/ 569 633
Služba za pravne poslove i štete nezgode Maršala Tita 29 033/ 569 641
Služba za pravne poslove i štete imovine Maršala Tita 29 033/ 569 634
Prijava i procjena šteta AO Halilovići 7 033/ 654 532
Ispostava Novo Sarajevo Džemala Bijedića 36 033/ 714 091
Ispostava Hadžići Hadželi 64 033/ 420 147
Ispostava Ilidža Mala Aleja br. 40 033/ 639 333
Ispostava Ilijaš Hašima Spahića bb 033/ 400 507
Ispostava Dobrinja Branilaca Dobrinje bb – kod pošte 033/ 235 755
Ispostava Olovo Gradaščevića bb 032/ 825 075
Ispostava Vogošća Jošanička 40 033/ 424 895
Ispostava Vogošća – STP Osing Muje Šejte 7 033/ 482 264
Ispostava Hrasnica Put Famosa br.7 033/ 415 905
STP Podlugovi Moševička 169 033/ 401 961 061 / 209 685
STP Halilovići Halilovići 7 033/ 451 515
Poslovnica Goražde Seada Sofovića Sofe 10, 73000 Goražde 038 / 221 602 038 / 221 482
Punkt Goražde Muhidina Mašića Munje 038 / 227 651
Tuzla
Podružnica Tuzla Slatina 4, 75000 Tuzla 035 /369-100
035/369-101
035 / 369 104
Šalter Tuzla – STP Kulina bana 8 035 / 369-110
Poslovnica Lukavac Redžepa ef. Muminhodžića 6 035 / 369-115
Ispostava Banovići Alije Izetbegovića 70/A 035 / 369-122
Ispostava Čelić Alije Izetbegovića 30-2 035 / 369-117
Ispostava Doboj-Istok Brijesnica Velika bb 035 / 369-112
Ispostava Gračanica Bosanskih Kraljeva b.b. 035 / 369-114
Ispostava Gradačac Hasana Kikića 138 035 / 369-111
Ispostava Kalesija Patriotske lige bb 035 / 369-121
Ispostava Kladanj Kladanjske brigade br. 1 035 / 369-125
Ispostava Srebrenik Kulina bana bb 035 / 369-116
Ispostava Živince Alije Izetbegovića 21 035 / 369-124
Ispostava Orašje IV ulica bb 031 / 713 649
Zastupništvo Odžak Omladinska bb 031 / 761 233
Zastupništvo Sapna 206 Viteške 035 / 369-119
Zastupništvo Teočak
Krstac bb
035 / 369-118
Šalter Tuzla – tehnička stanica Armije BiH 035 / 369-109
Služba životnih osiguranja Slatina 4 035 / 369-108
Služba finansija i računovodstva Slatina 4 035 / 369-107
Zenica
Podružnica Zenica Trg BiH 5, 72000 Zenica 032 / 404 322 032 / 405 778
Centrala Zgrada podružnice, Trg BiH 5 032 / 404 322  032 / 405 778
Punkt Željezara Zenica Bulevar kralja Tvrtka I 032 / 405 771
Punkt tehnički pregled Zenica Blatuša bb 032 / 405 210
Ispostava Bugojno Sultan Ahmedova 82, 70230 Bugojno 030 / 251 067 030 / 251 577
Ispostava Gornji Vakuf Zlatnih ljiljana bb 030 / 265 182
Ispostava Donji Vakuf 14. septembar bb 030 / 205 519
Punkt AMK Bugojno Čaušlije bb 030 / 251 303
Ispostava Jajce Hrvoja Vukčića Hrvatinića br. 57 030 / 659 844
Ispostava Livno Gabrijela Jurkića br. 9 034 / 202 171 034 / 202 171
Ispostava Travnik Fatmić 1, 72270 Travnik 030 / 511 558 030 / 511 793
Ispostava Novi Travnik Mehmeda Spahe 13 030 / 526 324
Ispostava Vitez Hrvatskih branilaca bb 030 / 521 016
Ispostava Visoko Musala 1, 71300 Visoko 032 / 738 355 032 / 735 623
Punkt Visoko Bakračeva br. 1 032 / 735 724
Punkt AI BONUS Stare Ciglane bb 032 / 733 167 032 / 735 943
Ispostava Breza Odred Plana bb 032 / 783 887
Ispostava Vareš Rajčevac bb 032 / 849 360
Ispostava Fojnica Bosanska bb 030 / 831 891
Ispostava Kiseljak Josipa Bana Jelačića 030 / 879 136
Zastupništvo Kreševo Fra Grge Martića bb 030 / 806 786
Punkt Orman doo Busovača Kaćuni 030 / 591 431
Ispostava Tešanj Braće Pobrića 14, 74 260 Tešanj 032 / 650 304 032 / 650 704
032/ 655 607
Ispostava Jelah Husein Kapetana Gradaščevića bb 032 / 667 630 032 / 667 631
Ispostava Maglaj Aleja ljiljana br. 14 032 / 603 342
Ispostava Zavidovići Alije Izetbegovića blok B 032 / 878 460 032/ 878 460
Ispostava Kakanj Alije Izetbegovića bb 032 / 554 244
032 / 554 245  032 / 554 245
Ispostava Busovača Matice Hrvatske bb 030 / 732 208  030/ 732 208
Ispostava Žepče Ulica prva bb 032 / 881 521
Punkt Nemila Patriotske lige bb 061 / 763 136
Životna osiguranja
Podružnica Životnih osiguranja Maršala Tita 29, 71000 Sarajevo 033 / 566 881 033 / 566 888
Šalter prodaja Sarajevo Maršala Tita 29, 71000 Sarajevo 033 / 263 876
Šalter prodaja Tuzla Slatina 4, 75000 Tuzla 035 / 369 108  035/ 369 104
Šalter prodaja Bihać
Kralja Tvrtka br. 4,  77000 Bihać
037/ 222 601
 037 / 222 601
Putničko zdravstveno osiguranje Maršala Tita 29, 71000 Sarajevo 033 / 566 886

Arhiva