Naše klijente je lako prepoznati!

Uprava

UPRAVA DRUŠTVA

Direktor društva

Arif Kulić

Izvršni direktor za funkciju osiguranja

Senad Arslanagić

Izvršni direktor za finansije i podršku

Edin Muhović

NADZORNI ODBOR

Midhat Kulo (predsjednik)
Merima Maslo
Ibrahim Mehinović
Edina Dizdar
Vladan Jović

ODBOR ZA REVIZIJU

Amela Mulavdić
Aziba Fehratović
Hasan Delić

Arhiva