Naše klijente je lako prepoznati!

Pčelica: štedno osiguranje za djecu

Šta predstavlja pčelica?

„Pčelica – moje prvo osiguranje“ predstavlja idealnu kombinaciju štednje i osiguranja od posljedica nezgode za djecu i omladinu. Naš program Vam omogućava stvaranje sretnije i sigurnije budućnosti za Vaše dijete, a pored toga doprinosi ublažavanju eventualnih posljedica, nastalih usljed nezgode tokom trajanja osiguranja. Program služi kao osnova za početak samostalnog života Vašeg djeteta.

 • Ko ugovara osiguranje?
  • Ugovarač osiguranja može biti svaka pravna ili fizička osoba (roditelji, rođaci, baka, dedo, susjedi)
 • Koga osiguravate?
  • Ovaj program je namijenjen našim najdražim i najmlađim, te je osigurana osoba uvijek dijete (unuk, nećak, rođak (unuk, nećak, rođak)
 • Ko je korisnik osiguranja?
  • U slučaju doživljenja korisnik je uvijek dijete, u slučaju smrti korisnik je osoba ili osobe navedene u ponudi
 • Pristupna dob
  • Pristupna dob osiguranika se računa kao razlika između kalendarske godine početka osiguranja i godine rođenja osiguranika. Za osiguranje su podobna sva djeca od dana rođenja pa do navršene 14. godine.
 • Trajanje osiguranja
  • Ugovor završava u godini u kojoj osiguranik navršava 19 godina.
Pristupna dob Koeficijent
0 47,64
1 50,63
2 54,00
3 57,79
4 62,09
5 67,01
6 72,70
7 79,545
8 87,38
9 96,81
10 108,34
11 122,76
12 141,31
13 166,05
14 200,70

Najniža osigurana suma = 3.000KM | Najviša osigurana suma = Neograničena

 

Formula za izračun osigurane sume:

__ 1000*godišnja premija
Osigurana suma=__________________________
_______ koeficijent

Primjer za dijete starosti 5 godina, kojem se štedi 1000KM godišnje.

 

OS =  1.000 * 1.000 = 1.000.000 / 67,01 = 14.923,14KM+određena dobit pri isteku osiguranja

Primjer za dijete starosti 5 godina, kojem roditelji žele uštediti 10.000KM

GP =  67,01 * 10.000 = 625.600,00 / 1.000,00 = 670,10KM

Koliko smo novca do sada uštedili svom djetetu za školovanje?

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas:

  Saglasan/na sam da me kontaktira zastupnik Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo na osnovu mog upita.

  Arhiva