Naše klijente je lako prepoznati!

Informacija o poslovanju Sarajevo-osiguranja u proteklom periodu 2016. godine
30 Augusta 2016, Novosti

Nakon što je nadzorni odbor Sarajevo-osiguranja 18. maja ove godine razriješio  prethodni menadžment i imenovao Arifa Kulića za direktora, Sarajevo-osiguranje je u proteklih tri mjeseca, po nalogu Agencije za nadzor osiguranja i uz asistenciju Vlade FBiH, prošlo kroz proces organizacionog restrukturiranja koji je rezultirao smanjenjem broja podružnica, smanjenjem broja uposlenika kroz proces prirodnog odliva te smanjivanjem svih troškova koji su stavljeni pod strogu kontrolu. Dosadašnji potezi novog menadžmenta rezultirali su stabiliziranjem i konsolidacijom kompanije, a u prvih sedam mjeseci 2016. godine ostvareno je 32,25 miliona KM premijskog prihoda. Kao brend koji na ovim prostorima postoji više od 70 godina, Sarajevo-osiguranje svu  energiju usmjerava na pružanje vrhunske usluge osiguranja te kvalitetno rješavanje šteta uz uvažavanje interese svih dioničara, ali i uposlenika Sarajevo-osiguranja.

O dobrom i domaćinskom poslovanju i odnosu prema klijentima i osiguranicima dovoljno govori podatak da im Sarajevo-osiguranje svake godine u prosjeku isplati oko 30 miliona KM odšteta. Primjera radi u toku je isplata štete nastale na objektu i imovini općine Centar Sarajevo tokom protesta 2014 u visini 2 miliona KM , a isplaćene su i brojne štete nastale kao posljedica katastrofalnih poplava iste godine. Podsjećamo i na činjenicu da je Sarajevo-osiguranje nakon ratnih dešavanja iz vlastitih sredstava obnovilo sve svoje devastirane objekte, a da su radnici Sarajevo-osiguranja skoro obezvrijeđenu kompaniju podigli do nivoa najvećeg osiguravajućeg društva u BiH, podižući na ovaj način i vrijednost kapitala. Sarajevo-osiguranje je do sada isplatilo preko 60 miliona KM prijeratnih šteta. Najveći dio tih predratnih šteta isplaćen je iz tekućeg poslovanja Sarajevo-osiguranja.

Sarajevo-osiguranje, kao i druga privredna društva, u toku svojih aktivnosti stvara određene obaveze koje su dio normalnog poslovnog procesa te se iskazuju kroz godišnje izvještaje o poslovanju koji se usvajaju na skupštinama dioničara. Prema izvještajima o poslovanju Sarajevo-osiguranje svih proteklih godina je poslovalo pozitivno, ostvarivalo dobit i te su izvještaje usvajale skupštine dioničara, gdje je Vlada F BiH najveći pojedinačni dioničar sa 45,48 posto kapitala. Kao kompanija koja svoje poslovanje temelji na zakonu i poštovanju propisa, Sarajevo-osiguranje svake godine plati oko 5 miliona KM na ime poreza i doprinosa i redovno izmiruje sve svoje obaveze, a djeluje na tržištu koje je regulirano po strogim kriterijima Agencije za nadzor osiguranja F BiH. Pri tom zapošljavamo oko 450 radnika i dugogodišnji smo garant stabilnosti na tržištu osiguranja o čemu svjedoči i podatak o 14,5 miliona KM depozita u komercijalnim bankama, nekretninama u vlasništvu u vrijednosti od cca 50 miliona KM, suvlasništvu u Bosna Reosiguranju sa 12 posto, te većinskom vlasništvu u dva privredna društva koja posjeduju 8 stanica tehničkog pregleda vozila.

Imajući u vidu ove činjenice te opredjeljenost za transparentnost poslovanja te nesporeći pravo Vlade F BiH da u aktuelnom procesu prodaje svoj udio u kapitalu Sarajevo-osiguranja na način kako to želi i po cijeni koju sama odredi, želimo naglasiti našu namjeru da kompaniju vratimo na vodeću poziciju na tržištu osiguranja, što je za očekivati u tekućoj godini, kao i spremnost da objavljujemo istinite informacije o svim aktivnostima značajnim za naše osiguranike i dioničare te cjelokupnu javnost jer nova uprava Sarajevo-osiguranja provodi sve naloge Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, te su u vrlo kratkom periodu vidljive značajne uštede i ostvareni  prihodi.

 

Arhiva