Naše klijente je lako prepoznati!

Saopštenje za javnost povodom odluke Vlade F BiH o prodaji državnog kapitala u Sarajevo-osiguranju
24 Marta 2017, Novosti

Povodom odluke Vlade F BiH o prodaji državnog kapitala u Sarajevo-osiguranju, a poučeni iskustvima  ranijih odluka o prodaji, obraćamo se javnosti te našim osiguranicima i klijentima sa porukom da se radi o odluci koja će doprinijeti daljoj stabilizaciji i jačanju tržišne pozicije Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo.

Naime, nakon neuspjelih pokušaja prodaje u 2016. godini, Vlada Federacije BiH je sa svojim timom i timovima iz kompanije uradila program konsolidacije Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo.

Suština programa je usmjerena ka efikasnosti u radu, radi zaštite interesa osiguranika i zaštite vrijednosti kapitala, kako Vlade Federacije BiH tako i ostalih dioničara.

Nakon osam  mjeseci provedbe ovog programa poslovni rezultati potvrđuju opravdanost programa konsolidacije jer je poslovanje Društva stabilizirano u svim segmentima.

Pravo i obaveza Vlade F BiH kao najvećeg pojedinačnog dioničara u Sarajevo-osiguranju je da prodaje svoj kapital u momentu kada procjeni da je to najbolje i po najvišoj mogućoj cijeni. Vjerujemo da će interes budućih kupaca udjela Vlade Federacije BiH potvrditi da je njegova knjigovodstvena vrijednost ujedno i minimalna tržišna vrijednost kapitala. Zadnje uspješne akvizicije drugih subjekata u osiguranju potvrđuju procjene da je ova odluka dobra i pravovremena. Nadamo da Vlada Federacije BiH pravim odabirom može dobiti značajna sredstva, a Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo novog dioničara koji će dati novu dimenziju za jačanje povjerenja sadašnjih i budućih osiguranika.

Uprava Sarajevo-osiguranja poručuje našim osiguranicima da su oni najvažniji kapital Sarajevo-osiguranja i da bez naših osiguranika nema ni Sarajevo-osiguranja.

Sarajevo – osiguranje d.d. Sarajevo

Novosti

Arhiva