Naše klijente je lako prepoznati!

Sarajevo-osiguranje na listi 50 vodećih osiguranja regiona
6 Oktobra 2015, Novosti

Sarajevo-osiguranje, vodeće osiguravajuće društvo u BiH, je prema rangiranju koje je po osmi put provela agencija SeeNews, i dalje jedino bh. osiguravajuće društvo među 50 najvećih osiguranja iz regiona jugoistočne Evrope. Rezultati rangiranja TOP 100 najvećih kompanija, banaka i osiguravajućih kuća regiona SEE (Southeast Europe) gdje su zastupljene najznačajnije firme iz Albanije, BiH, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Moldavije, Rumunije, Srbije i Slovenije govore kako je Sarajevo-osiguranje u 2014. godini pozicionirano na 46 mjesto najvećih regionalnih osiguravajućih društava po ostvarenoj premiji.

Podaci o rezultatima poslovanja za prvih osam mjeseci 2015. godine govore kako je Sarajevo-osiguranje zadržalo lidersku poziciju na tržištu osiguranja Bosne i Hercegovine sa 40,8 miliona KM ostvarene premije i isplatilo 19,1 miliona KM šteta svih vrsta osiguranja, po čemu je također na prvoj poziciji u BiH.

Arhiva