Naše klijente je lako prepoznati!

Auto paketi sigurnosti Sarajevo Osiguranja: Maksimalna zaštita Vas i Vašeg automobila
14 Aprila 2022, Novosti

AUTOODGOVORNOST – obavezno osiguranje vlasnika vozila od odgovrnosti za štetu prourokovanu trećim licima predstavlja osnovno osiguravajuće pokriće u svim paketima, odnosno uslov za ugovaranje bilo koje vrste paketa osiguranja je ugovaranje polise autoodgovornosti kod Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo.

OSIGURANJE OD NEZGODE – osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja/nezgode sa pokrićem rizika smrti i trajnog ili djelimičnog invaliditeta. Osiguranje se ugovara kao prošireno osiguravajuće pokriće uz polisu osiguranja vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima kod Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo.

POMOĆ NA CESTI / SO ASISTENCIJA – organizovanje pružanja pomoći na cesti osiguranicima u slučaju nastanka štetnog događaja koji je osiguran uslovima osiguranja autoasistencije. Ugovara se uz polisu autoodgovornosti prema Uslovima autoasistencije – pomoći na cesti – u Bosni i Hercegovini i Evropi (Sarajevo Osiguranje Asistencija).

ZAŠTITA BONUSA / BONUS EXTRA – je dobrovoljno osiguranje od finansijskih gubitaka koji mogu nastati za osiguranika ukoliko je odgovoran za štetu nastalu upotrebom motornog vozila te se radi toga primjenom bonus-malus sistema pomjera za tri premijska stepena naviše.

PROŠIRENO OSIGURANJE VOZAČA OD NEZGODE (AO PLUS) – osiguranje za slučaj tjelesnih povreda ili smrti, koje pretrpi vozač prilikom upravljanja motornim vozilom i to u slučaju njegove krivnje za nastalu saobraćajnu nezgodu. U slučaju saobraćajnog udesa sa smrtnom posljedicom vozača, Osiguravač će zbog smrti vozača nadoknaditi štetu njegovim zakonskim nasljednicima.

OSIGURANJE LOMA STAKLA NA VOZILU – osiguranje oštećenja ili loma stakla na motornom vozilu, osim stakla na svjetlima i ogledalima, kao i štete koje su neposredno prouzrokovane od divljači i domaćih životinja.

KASKO SUDAR – kasko osiguranje putničkih motornih vozila i teretnih motornih vozila nosivosti do 3,5 tona sa osiguravajućim pokrićem samo za slučaj saobračajne nezgode – sudara dva ili više motornih vozila na javnom putu.

POŽAR – djelimično kasko osiguranje vozila za slučaj požara koje se ugovara posebno prema Uslovima za kasko osiguranje cestovnih vozila.

KRAĐA – djelimično kasko osiguranje vozila za slučaj krađe koje se ugovara posebno prema Uslovima za kasko osiguranje cestovnih vozila.

POTPUNO KASKO OSIGURANJE – osiguranje za štete koje prouzrokuju uništenje ili oštečenje osiguranog vozila, kao i alata, pribora i rezervnih dijelova, te dopusnkih rizila krađe, provalne krađe, poplave, bujice i visoke vode ako se posebno ugovori i plati dodatna premija osiguranja.

PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (GODIŠNJA POLICA) – osiguravajuće pokriće za neposrednu medicinsku pomoć kao posljedicu iznenadne bolesti osigurane osobe dok se nalazi u inostranstvu ili pretrpljenog nesretnog slučaja za vrijeme tog boravka u inostranstvu. Osiguranim događajem iz osnova putničkog zdravstvenog osiguranja se smatra medicinski potreban tretman osigurane osobe zbog bolesti ili posljedica nesretnog slučaja.

 

Za više informacija obratite u Vama najbližu poslovnicu Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo

SPISAK POSLOVNE MREŽE

Arhiva