Naše klijente je lako prepoznati!

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
20 Aprila 2015, Novosti

Društvo za osiguranje

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

 

 

U skladu sa članom 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta objavljujemo:

 

I Z V J E Š T A J

O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

 

I- OPĆI PODACI O EMITENTU 
– puna i skraćena firmaDruštvo za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

– adresa sjedištaČobanija 14,Sarajevo
– broj telefona i telefaxa, e-mail i web stranica:664-141, fax:664-142,

E-mail: info@sarajevoosiguranje.ba             WWW.sarajevoosiguranje.ba

II-PODACI O DOGAĐAJU 
– navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta vrijednosnih papiraOdržana XXVIII redovna sjednica Skupštine SARAJEVO –OSIGURANJE d.d. Sarajevo
– datum nastanka događaja08.04.2015.g.
– kratak opis i razlog događaja Na XXVIII Skupštini donešene Odluke o:

– usvajanju  Godišnjeg Izvještaja o poslovanju SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo za 2014.godinu koji uključuje izvještaj eksternog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i  Odbora za reviziju za 2014.g.

–   rasporedu i načinu  upotrebe dobiti za 2014.g.

–   izboru eksternog revizora za reviziju  finansijskih izvještaja SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za 2015.g.

– potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i  tačnost informacija iz izvještajaDirektor društva

Midhat Terzić,dipl.ecc.

– mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještajSarajevo,10.04.2015.godine

A.Duvnjak, dipl.prav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhiva