Naše klijente je lako prepoznati!

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
30 Juna 2017, Novosti

Društvo za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

U skladu sa članom 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta objavljujemo:

I Z V J E Š T A J

O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

 

I- OPĆI PODACI O EMITENTU  
– puna i skraćena firma Društvo za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

– adresa sjedišta Čobanija 14,Sarajevo
– broj telefona i telefaxa, e-mail i

web.stranica:

664-141, fax: 664-142,

E-mail:info@ sarajevoosiguranje.ba             WWW.sarajevoosiguranje.ba

II-PODACI O DOGAĐAJU
– navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika

o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja

izvještaja  emitenta vrijednosnih papira

Održana XXX redovna sjednica Skupštine SARAJEVO –OSIGURANJE d.d. Sarajevo
– datum nastanka događaja 29.06.2017.g.
– kratak opis i razlog događaja Na  XXX sjednici Skupštine usvojene su Odluke o:

1. Godišnjem Izvještaju o poslovanju SARAJEVO-

OSIGURANJA d.d. Sarajevo za 2016. godinu koji uključuje Izvještaj eksternog Revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2016.g.

2. izboru eksternog revizora za  reviziju   finansijskih izvještaja SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.   Sarajevo za 2017.g.

3. promjeni sjedišta  Društva   SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

4. Odluka o donošenje Statuta Društva SARAJEVO- OSIGURANJE  d.d. Sarajevo nije usvojena

 

– potpis ovlaštene osobe odgovorne za

potpunost i  tačnost informacija iz izvještaja

Direktor društva

Kulić Arif,dipl.pravnik

– mjesto i datum podnošenja izvještaja

i potpis osobe koja je sačinila izvještaj

Sarajevo,30.06.2017.godine

E.Hadžić ,dipl.pravnik

 

 

Arhiva