Naše klijente je lako prepoznati!

Održana XXX redovna Skupština dioničara SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
29 Juna 2017, Novosti

U Sarajevu je 29.06.2017. godine održana XXX redovna Skupština dioničara  SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo uz prisustvo predstavnika dioničara ove kompanije te uprave društva.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o poslovanju SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo za 2016. godinu koji uključuje Izvještaj eksternog Revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2016. godinu.

Skupština je donijela odluku i o izboru eksternog revizora za  reviziju finansijskih izvještaja SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za 2017.g, a također je donesena i odluka o promjeni sjedišta Društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo. Statut Društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo sa određenim izmjenama nije dobio potrebnu podršku.

 

Novosti

Arhiva