Naše klijente je lako prepoznati!

O B A V J E Š T E NJ E o sazivanju 38. vanredne Skupštine dioničara SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
4 Marta 2022, Nekategorisano, Novosti

Društvo  za osiguranje  SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo- Sarajevo, Maršala Tita 29, Fax: 033/66 41 42,  E-mail : sbuzo@sarajevoosiguranje.ba

Na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo donesene na sjednici  Nadzornog odbora dana 02.03.2022. godine i odredbi člana 113. i 117. Statuta SARAJEVO-OSIGURANJE d.d., Sarajevo, Nadzorni odbor objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju 38. vanredne  Skupštine dioničara  SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

38. vanredna Skupština dioničara  SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo saziva se za dan  23.03.2022. godine sa početkom u 11,00 sati.

Skupština će se održati u sjedištu Društva u Sarajevu, ulica Maršala Tita 29   (I sprat).

Više informacija možete pročitati ovdje.

Arhiva