Naše klijente je lako prepoznati!

Category: Nekategorisano
20 Maja 2024, Nekategorisano, Novosti
Društvo za osiguranje SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo – Sarajevo, Maršala Tita 29, fax: 033/66 41 42, e-mail: dzmusa@sarajevoosiguranje.ba Na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo donesene na sjednici Nadzornog odbora dana 09.05.2024. godine i odredbi člana 113. i 117. Statuta SARAJEVO – OSIGURANJE d.d., Sarajevo, Nadzorni odbor objavljuje O B A V...
30 Marta 2024, Nekategorisano, Novosti
Svim pripadnicima katoličke vjeroispovijesti želimo sretan Uskrs Vaše SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
24 Augusta 2023, Nekategorisano, Novosti
SARAJEVO – OSIGURANJE d.d., Sarajevo Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 22/05), SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, objavljuje: OBAVJEŠTENJE O RASKIDU UGOVORA O ZASTUPANJU Ugovor o zastupanju u osiguranju broj: 01-3616/22 od 06.07.2022. godine, zaključen između SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo i Obrt Agencija za zastupanje u osiguranju...
6 Juna 2023, Nekategorisano, Novosti
Društvo za osiguranje SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo – Sarajevo, Maršala Tita 29, fax: 033/66 41 42, e-mail: dzsmajic@sarajevoosiguranje.ba   Na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo donesene na sjednici Nadzornog odbora dana 05.06.2023. godine i odredbi člana 113. i 117. Statuta SARAJEVO – OSIGURANJE d.d., Sarajevo, Nadzorni odbor objavljuje O B A...
15 Marta 2023, Nekategorisano, Novosti
Sarajevo – osiguranje d.d. Sarajevo Na osnovu člana 231. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine FBiH” broj 81/15), Statuta SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo i Obavještenja o sazivanju 41. vanredne skupštine dioničara SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo, uvažavajući blagovremene prijedloge dioničara i grupe dioničara sa preko 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa (Vlada Federacije...
2 Marta 2023, Nekategorisano, Novosti
Na osnovu člana 230.Zakona o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 81/15 i 75/21), a u vezi Odluke o sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva “SRAJEVO-OSIGURANJE D.D., Sarajevo” V.broj: 230/2023 od 23.02.2023. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje sljedeće Obavještanje o sazivanju vanredne Skupštine dioničara privrednog društva SARAJEVO-OSIGURANJE D.D., Sarajevo Obavještavaju se dioničari...
12 Januara 2023, Nekategorisano, Novosti
SARAJEVO – OSIGURANJE d.d.Sarajevo objavljuje: OBAVJEŠTENJE O RASKIDU UGOVORA O ZASTUPANJU Obavještavamo Vas da je 10.01.2023.godine , raskinut Ugovor o zastupanju u osiguranju zaključen između SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo i Agencije za zastupanje u osiguranju „LARA“ Vitez, ul. Josipa Kurevije bb , broj:01-6127/21 od 23.12.2021.godine. SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo
20 Decembra 2022, Nekategorisano, Novosti
SARAJEVO – OSIGURANJE d.d.Sarajevo Na osnovu člana 6.Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju,SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo,objavljuje: OBAVJEŠTENJE O RASKIDU UGOVORA O ZASTUPANJU Ugovor o zastupanju u osiguranju broj:01-833/22 od 28.01.2022.godine,zaključen između SARAJEVO –OSIGURANJE d.d. Sarajevo i Obrt :Zastupanje u osiguranju „SAOS“ Doboj Istok, ul. Vrba broj 4, zastupano po vlasniku Bećirović Semiru, prestaje sa danom 13.12.2022.godine....
9 Decembra 2022, Nekategorisano
Potreban Vam je osjećaj dodatne sigurnosti za Vas i Vašu porodicu? Opredijelite se za osiguranje života koje Vam pruža finansijsku sigurnost zbog Vas i onih koje volite. Osigurajte svoj život i učinite budućnost manje neizvjesnom!   Prednosti Osnovni rizik koji možete pokriti je smrt osiguranika Imate osjećaj dugoročne sigurnosti Premija osiguranja se prilagođava Vama Štedite...
30 Novembra 2022, Nekategorisano, Novosti
Društvo  za osiguranje  SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo- Sarajevo, Maršala Tita 29, Fax: 033/66 41 42,  E-mail : sbuzo@sarajevoosiguranje.ba  Na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo donesene na sjednici  Nadzornog odbora dana 31.10.2022. godine i odredbi člana 113. i 117. Statuta SARAJEVO-OSIGURANJE d.d., Sarajevo, Nadzorni odbor objavljuje O B A V J E...

Arhiva