Naše klijente je lako prepoznati!

Category: Nekategorisano
10 Marta 2014, Nekategorisano
Društvo za osiguranje   SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo   U skladu sa članom 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta objavljujemo:     I Z V J E Š T A J   O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA       I- OPĆI PODACI O EMITENTU   – puna...
7 Marta 2014, Nekategorisano
  Društvo  za osiguranje  SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo- Sarajevo, Čobanija 14. Fax: 033/66 41 42,  E-mail : sbuzo@sarajevoosiguranje.ba   Na osnovu Odluke  o sazivanju Skupštine SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo donesene na sjednici  Nadzornog odbora  dana 27.02.2014.godine i odredbi člana 119. i 123. Statuta SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.,  Sarajevo, Nadzorni odbor objavljuje   O B A V J...
9 Januara 2014, Nekategorisano
Sarajevo-osiguranje d.d. nije „javni organ“ niti su zaposleni u Sarajevo-osiguranju d.d. „javni funkcioneri“ odnosno „državni službenici“, kako to sugeriše spisak primanja zaposlenih u javnim organima koji je Porezna uprava F BiH (PUF BiH) 25.12.2013. dostavila Parlamentu F BiH i koji je objavljen u medijima. Sarajevo-osiguranje d.d. je dioničko društvo sa većinski privatnim kapitalom koje već...
26 Decembra 2013, Nekategorisano
Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo. kao dioničarsko društvo u kojem su privatna pravna i fizička lica većinski dioničari i u kojem je jedan od dioničara i Vlada Federacije BiH obavještava javnost da se dana 26.12.2013 godine obratilo Poreskoj upravi Federacije BiH (PUF BiH) i Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH sa dopisom povodom akata Poreske uprave Federacije BiH...
16 Decembra 2013, Nekategorisano
Midhat Terzić, generalni direktor Sarajevo-osiguranja, dobitnik je prestižnog priznanja “Najmenadžer decenije”, a Sarajevo-osiguranje je proglašeno najosiguravajućom kompanijom u Izboru najmenadžera i najkompanija koji organizuju Evropsko udrużenje menadžera odnosno Direkcija za izbor najmenadžera BiH, jugoistočne i srednje Evrope i časopis Euromanager. Priznanja za najuspješnijeg menadžera protekle decenije u osiguranju te za najbolju osiguravajuću kompaniju Terziću su...
19 Novembra 2013, Nekategorisano
Sarajevo-osiguranje, lider na tržištu osiguranja u BiH, dobitnik je priznanja Best Buy Award u Bosni i Hercegovini  koje dodjeljuje International Certification Association (Icertias), nezavisna organizacija sa sjedištem u Cirihu, navodi se u pismu koje je dostavljeno Sarajevo-osiguranju iz ove organizacije. Kako je navedeno u saopćenju Icertiasa nagrada Best Buy Award dodjeljuje se na osnovu istraživanja...
11 Novembra 2013, Nekategorisano
Društvo za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo     U skladu sa članom 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta objavljujemo:   I Z V J E Š T A J O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA   I- OPĆI PODACI O EMITENTU   – puna i skraćena firma Društvo...
21 Oktobra 2013, Nekategorisano
Sarajevo-osiguranje, lider na tržištu osiguranja u BiH, je i dalje jedino bh. osiguravajuće društvo među 50 najvećih osiguranja iz regiona jugoistočne Evrope u rangiranju koje već niz godina tradicionalno provodi agencija SeeNews, nezavisni svjetski prezenter poslovnih vijesti i iformacija. Ova agencija kontinuirano, na godišnjem nivou, vrši rangiranja TOP 100 najvećih kompanija, banaka i osiguravajućih kuća...
17 Oktobra 2013, Nekategorisano
Društvo za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo     U skladu sa članom 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta objavljujemo:   I Z V J E Š T A J O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA   I- OPĆI PODACI O EMITENTU   – puna i skraćena firma Društvo...
20 Septembra 2013, Nekategorisano
U kratkom roku od svega desetak dana na adresu Sarajevo-osiguranja došlo je nekoliko veoma značajnih priznanja za rezultate poslovanja u protekloj godini. U izboru poslovnog magazina Prizma i revizorske kuće Revicon Sarajevo-osiguranje je čak deveti put zaredom proglašeno za najbolje osiguravajuće društvo u BiH na osnovu kriterija poput visine kapitala, aktive, obračunate premije, tehničkih rezervi...

Arhiva