Naše klijente je lako prepoznati!

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
9 Marta 2015, Nekategorisano

Društvo za osiguranje

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

 

 

U skladu sa članom 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta objavljujemo:

 

I Z V J E Š T A J

O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

 

I- OPĆI PODACI O EMITENTU  
– puna i skraćena firma Društvo za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

– adresa sjedišta Čobanija 14,Sarajevo
– broj telefona i telefaxa,

e-mail i  web.stranica:

664-141, fax:664-142,

E-mail: info@sarajevoosiguranje.ba             WWW.sarajevoosiguranje.ba

II-PODACI O DOGAĐAJU
– navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja  emitenta vrijednosnih papira Nadzorni odbor donio Odluku  o sazivanju XXVIII redovne sjednice Skupštine dioničara emitenta broj:01-357/15 od 26.02.2015.g.
– datum nastanka događaja 08.04.2015.g.
– kratak opis i razlog događaja  Dnevni red XXVIII sjednice Skupštine:

–  Usvajanje  Godišnjeg Izvještaja o poslovanju   SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo za  2014.godinu koji uključuje izvještaj eksternog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i  Odbora za reviziju za 2014.g.

–  donošenje Odluke o rasporedu i načinu  upotrebe dobiti za 2014.g.

–  donošenje Odluke o  izboru eksternog revizora za reviziju finansijskih izvještaja SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za 2015.g.

– potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i  tačnost informacija iz izvještaja Direktor društva

Midhat Terzić,dipl.ecc.

– mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj Sarajevo, 05.03.2015.godine

Azijada Duvnjak ,dipl.prav.

 

Arhiva