Naše klijente je lako prepoznati!

Obavijest o raskidu Ugovora o zastupanju sa Obrtom Agencija za zastupanje u osiguranju “ZOIL”
24 Augusta 2023, Nekategorisano, Novosti

SARAJEVO – OSIGURANJE d.d., Sarajevo

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 22/05), SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE O RASKIDU UGOVORA O ZASTUPANJU

Ugovor o zastupanju u osiguranju broj: 01-3616/22 od 06.07.2022. godine, zaključen između SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo i Obrt Agencija za zastupanje u osiguranju „ZOIL“ Bosanski Petrovac, ul. Skendera Kulenovića bb, zastupano po vlasniku Terzić Amiru, prestaje sa danom 24.08.2023. godine.

SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo

Arhiva