Naše klijente je lako prepoznati!

Obavještanje o sazivanju skupštine: Skupština dioničara
4 Juna 2018, Novosti

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju XXXI  redovne  Skupštine dioničara  SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo koja će biti održana dana: 26.06.2018. godine (utorak) sa početkom u 11,00 sati.

Više informacija možete pročitati ovdje.

Arhiva