Naše klijente je lako prepoznati!

Obavještenje o raskidu ugovora o zastupanju
11 Marta 2019, Novosti

SARAJEVO – OSIGURANJE d.d.

Sarajevo

 

Na osnovu člana 6.Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE O RASKIDU UGOVORA O ZASTUPANJU

Ugovor o zastupanju u osiguranju broj:01-2473-1/18 od 20.07.2018.godine, zaključen između SARAJEVO –OSIGURANJA d.d. Sarajevo i Društvu za zastupanje u osiguranju “MO-PROMET“ d.o.o. Mostar, zastupano po direktoru Đenani Milišić, prestaje sa danom 18.02.2019.godine.

SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo

Novosti

Arhiva