Naše klijente je lako prepoznati!

Obavještenje o raskidu ugovora o zastupanju
17 Jula 2019, Novosti

SARAJEVO – OSIGURANJE d.d.

Sarajevo

 

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE O RASKIDU UGOVORA O ZASTUPANJU

Ugovor o zastupanju u osiguranju broj:01-2614/18 od 01.08.2018.godine  i Aneks ugovora o zastupanju u osiguranju broj :01-2614/18 od 01.08.2018.godine, broj 01-2803/18 od 23.08.2019.godine,zaključen između SARAJEVO –OSIGURANJA d.d. Sarajevo  i  Agencije za   zastupanja u osiguranju  „SAFE AGENT“Sarajevo, zastupana po vlasniku Ušanović Sejfi, prestaje sa danom 18.07.2019.godine.

 

SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo

Novosti

Arhiva