Naše klijente je lako prepoznati!

Obavještenje o raskidu ugovora o zastupanju
11 Augusta 2020, Novosti

SARAJEVO – OSIGURANJE d.d.
Sarajevo

Na osnovu člana 6.Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju,SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo,objavljuje:

OBAVJEŠTENJE O RASKIDU UGOVORA O ZASTUPANJU

Ugovor o zastupanju u osiguranju broj:01-736/20 od 03.02.2020.godine,zaključen između SARAJEVO –OSIGURANJE d.d. Sarajevo i Obrt–Djelatost za zastupane u osiguranju „AJAZIS AGENCIJA“ Zavidovići, ul. Dobrovoljnih davalaca broj 3-zastupano po direktoru Osmić Isanu,prestaje sa danom 18.06.2020.godine.

Arhiva