Naše klijente je lako prepoznati!

Obavještenje o raskidu ugovora o zastupanju “GLOBAL” – Zenica
12 Januara 2021, Novosti

SARAJEVO – OSIGURANJE d.d.
Sarajevo

Na osnovu člana 6.Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju,SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo,objavljuje:

OBAVJEŠTENJE O RASKIDU UGOVORA O ZASTUPANJU

Ugovor o zastupanju u osiguranju broj:01-877/20 od 06.02.2020.godine,zaključen između SARAJEVO –OSIGURANJE d.d. Sarajevo i Obrta „GLOBAL“ Agencije za zastupanje u osiguranju Zenica, ul. Reisa Čauševića br. 12, zastupano po Vlasniku Husagić Senadu,prestaje sa danom 30.11.2020.godine.

SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo

Novosti

Arhiva