Naše klijente je lako prepoznati!

Obavještenje o raskidu ugovora o zastupanju SOFTA Travnik
15 Decembra 2020, Novosti

SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 6.Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju,SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo,objavljuje:

OBAVJEŠTENJE O RASKIDU UGOVORA O ZASTUPANJU

Ugovor o zastupanju u osiguranju  broj:01-4785/18 od 21.12.2018.godine,zaključen između SARAJEVO –OSIGURANJE d.d. Sarajevo i Agencije za zastupanje u osiguranju „SOFTA“Travnik, ul. Fatmići bb, zastupana po Vlasniku Softić Tariku,prestaje sa danom 11.12.2020.godine.

SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo

Novosti

Arhiva