Naše klijente je lako prepoznati!

Obavještenje o raskidu ugovora o zastupanju – VAŠ SAVJETNIK ZA OSIGURANJE
26 Augusta 2020, Novosti

SARAJEVO – OSIGURANJE d.d.
Sarajevo

Na osnovu člana 6.Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju,SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo,objavljuje:

OBAVJEŠTENJE O RASKIDU UGOVORA O ZASTUPANJU

Ugovor o zastupanju u osiguranju broj:01-4314/18 od 13.11.2018.godine,zaključen između SARAJEVO –OSIGURANJE d.d. Sarajevo i Agencije za zastupanje u osiguranju VAŠ SAVJETNIK ZA OSIGURANJE , Sarajevo /TC Malta/, Malta bb, zastupana po vlasniku Senadu Marušiću, prestaje sa danom 21.08.2020.godine.

SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo

Arhiva