Naše klijente je lako prepoznati!

Author: admin
27 Decembra 2012, Nekategorisano
Sarajevo-osiguranje je jedino bosanskohercegovačko osiguravajuće društvo među 50 najvećih osiguranja iz regiona jugoistočne Evrope u rangiranju koje tradicionalno provodi agencija SeeNews. Ova agencija – u partnerstvu sa savjetodavnom kućom AT Keerney i Euromonitor International – kontinuirano, na godišnjem nivou, vrši rangiranja TOP 100 najvećih kompanija, banaka i osiguravajućih kuća regiona SEE (Southeast Europe). Sarajevo-osiguranje je ove godine pozicionirano na 45...

Novosti

Arhiva