Naše klijente je lako prepoznati!

Sarajevo-osiguranje među najboljim u regionu
27 Decembra 2012, Nekategorisano
Sarajevo-osiguranje je jedino bosanskohercegovačko osiguravajuće društvo među 50 najvećih osiguranja iz regiona jugoistočne Evrope u rangiranju koje tradicionalno provodi agencija SeeNews. Ova agencija – u partnerstvu sa savjetodavnom kućom AT Keerney i Euromonitor International – kontinuirano, na godišnjem nivou, vrši rangiranja TOP 100 najvećih kompanija, banaka i osiguravajućih kuća regiona SEE (Southeast Europe).
Sarajevo-osiguranje je ove godine pozicionirano na 45 mjesto najvećih regionalnih osiguravajućih društava po ostvarenoj premiji, čime je za dva mjesta popravilo svoju poziciju u poređenju sa prethodnom godinom.Pozicioniranje Sarajevo-osiguranja među najznačajnije regionalne osiguravatelje još je jedna potvrda uspješnog i stabilnog poslovanja ove najveće domaće osiguravajuće kuće.

Novosti

Arhiva