Naše klijente je lako prepoznati!

Author: admin
23 Marta 2015, Nekategorisano
Sarajevo – osiguranje d.d. Sarajevo,Čobanija 14 Sarajevo fax: 033/66 41 42,  E-mail : sbuzo@sarajevoosiguranje.ba   Na osnovu Odluke  o sazivanju Skupštine SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo donijete na IV sjednici  Nadzornog odbora održanoj dana 26.02.2015.godine i odredbi člana 119. i 123. Statuta SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.,  Sarajevo, Nadzorni odbor objavljuje   O B A V J E Š T...
9 Marta 2015, Nekategorisano
Društvo za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo     U skladu sa članom 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta objavljujemo:   I Z V J E Š T A J O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA   I- OPĆI PODACI O EMITENTU   – puna i skraćena firma Društvo...
25 Februara 2015, Nekategorisano
Sarajevo-osiguranje kao vodeće osiguravajuće društvo u BiH dobitnik je posebnog priznanja „Stvaratelji za stoljeća“ za doprinos razvoju poduzetništva u Jugoistočnoj Evropi za 2014. godinu. Ovo je odluka dvanaestočlanog međunarodnog nezavisnog Komiteta za dodjelu nagrada i priznanja, sastavljenog od eksperata za ekonomiju, marketing, menadžment i poduzetništvo iz pet zemalja u okviru Projekta promocije i nagrađivanja najzaslužnijih...
8 Decembra 2014, Nekategorisano
Sarajevo-osiguranje dobitnik je zlatne medalje kvaliteta i priznanja QUDAL – Quality Medal BUSINESS Bosnia and Herzegovina 2014/2015. Medalja QUDAL – Quality Medal dodjeljuje se na osnovu istraživanja tržišta koje isključivo mjeri iskustvo, mišljenje i percepciju potrošača o onim proizvodima i uslugama koji nude najviši nivo kvaliteta. Prema istraživanju koje je provela švicarska kompanija ICERTIAS pod...
2 Oktobra 2014, Nekategorisano
Sarajevo-osiguranje, lider na tržištu osiguranja u BiH, je i dalje jedino bh. osiguravajuće društvo među 50 najvećih osiguranja iz regiona jugoistočne Evrope u rangiranju koje je po sedmi put provela agencija SeeNews, nezavisni svjetski prezenter poslovnih vijesti i informacija. Ova agencija je objavila rezultate rangiranja TOP 100 najvećih kompanija, banaka i osiguravajućih kuća regiona SEE...
18 Septembra 2014, Nekategorisano
 Društvo za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo     U skladu sa članom 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta objavljujemo:   I Z V J E Š T A J O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA   I- OPĆI PODACI O EMITENTU   – puna i skraćena firma Društvo...
9 Septembra 2014, Nekategorisano
Skupština dioničara Sarajevo-osiguranja na sjednici održanoj 09.09.2014 usvojila je odluku o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranje d.d. zbog isteka mandata te izabrala nove članove. U Nadzorni odbor izabrani su Midhat Kulo, Merima Maslo, Žiga Peljko, Gabrijel Škof i Ibrahim Mehinović. Skupština dioničara donijela je odluku i o razrješenju predsjednika i članova Odbora za...
21 Augusta 2014, Nekategorisano
Društvo za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo     U skladu sa članom 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta objavljujemo:   I Z V J E Š T A J O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA   I- OPĆI PODACI O EMITENTU   – puna i skraćena firma Društvo...
20 Augusta 2014, Nekategorisano
Društvo  za osiguranje  SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo                         Sarajevo, Čobanija 14. Fax: 033/66 41 42,  E-mail : sbuzo@sarajevoosiguranje.ba     Na osnovu Odluke  o sazivanju Skupštine SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo donesene na sjednici  Nadzornog odbora  dana 18.08.2014.godine,Statuta SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.,  Sarajevo i člana 10. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima (“Službene novine FBiH” br. 19/10,41/11), Nadzorni odbor...

Novosti

Arhiva