Naše klijente je lako prepoznati!

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
21 Augusta 2014, Nekategorisano

Društvo za osiguranje

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

 

 

U skladu sa članom 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta objavljujemo:

 

I Z V J E Š T A J

O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

 

I- OPĆI PODACI O EMITENTU  
– puna i skraćena firma Društvo za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. SarajevoSARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
– adresa sjedišta Čobanija 14,Sarajevo
– broj telefona i telefaxa, e-mail iweb.stranica: 664-141,fax:664-142,E-mail: info@ sarajevoosiguranje.ba             WWW.sarajevoosiguranje.ba
II-PODACI O DOGAĐAJU
– navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnikao sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja

izvještaja  emitenta vrijednosnih papira

Nadzorni odbor donio Odluku  o sazivanju XXVII redovne sjednice Skupštine dioničara emitenta broj:01-1304/14 od 18.08.2014.g.
– datum nastanka događaja 09.09.2014.g.
– kratak opis i razlog događaja  Dnevni red XXVII sjednice Skupštine:

  1. 1.     Donošenje odluka o :

a)     razrješenju članova Nadzornog odbora SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo zbog isteka mandata.

b)     izboru članova Nadzornog odbora SARAJEVO-OSIGURANJA d.d.Sarajevo.

c)     razrješenju članova Odbora za reviziju  SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo zbog isteka mandata.

d)     izboru članova Odbora za reviziju  SARAJEVO-OSIGURANJA d.d.Sarajevo.

  1. 2.     Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih Elemenata za

zaključivanje ugovora sa članovima   Nadzornog odbora i

Odbora za reviziju u pogledu vrste i visine naknade.

 

– potpis ovlaštene osobe odgovorne zapotpunost i  tačnost informacija iz izvještaja Direktor društva 

Midhat Terzić,dipl.ecc.

– mjesto i datum podnošenja izvještajai potpis osobe koja je sačinila izvještaj Sarajevo,20.08.2014.godine 

 

 

 

 

Arhiva