Naše klijente je lako prepoznati!

Održana Skupština dioničara Sarajevo-osiguranje d.d.: Izabran novi Nadzorni odbor
9 Septembra 2014, Nekategorisano

Skupština dioničara Sarajevo-osiguranja na sjednici održanoj 09.09.2014 usvojila je odluku o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranje d.d. zbog isteka mandata te izabrala nove članove. U Nadzorni odbor izabrani su Midhat Kulo, Merima Maslo, Žiga Peljko, Gabrijel Škof i Ibrahim Mehinović. Skupština dioničara donijela je odluku i o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju te ponovo izabrala Amelu Mulavdić, Azibu Fehratović i Hasana Delića.

Arhiva