Naše klijente je lako prepoznati!

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
18 Septembra 2014, Nekategorisano

 Društvo za osiguranje

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

 

 

U skladu sa članom 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta objavljujemo:

 

I Z V J E Š T A J

O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

 

I- OPĆI PODACI O EMITENTU  
– puna i skraćena firma Društvo za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

– adresa sjedišta Čobanija 14,Sarajevo
– broj telefona i telefaxa, e-mail i

web.stranica:

664-141,fax:664-142, E-mail:info@ sarajevoosiguranje.ba             WWW.sarajevoosiguranje.ba
II-PODACI O DOGAĐAJU  
– navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika

o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja

izvještaja  emitenta vrijednosnih papira

Održana XXVII Skupština dioničara SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
– datum nastanka događaja 09.09.2014.g.
– kratak opis i razlog događaja

Na XXVII Skupštini donešene odluke o:

a)     razrješenju članova Nadzornog odbora SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo zbog isteka mandata.

b)     izboru članova Nadzornog odbora SARAJEVO-OSIGURANJA d.d.Sarajevo.

c)     razrješenju članova Odbora za reviziju  SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo zbog isteka mandata.

d)     izboru članova Odbora za reviziju  SARAJEVO-OSIGURANJA d.d.Sarajevo.

  1. 2.     Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih Elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima   Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u pogledu vrste i visine naknade.

 

– potpis ovlaštene osobe odgovorne za

potpunost i  tačnost informacija iz izvještaja

Direktor društva

Midhat Terzić,dipl.ecc.

– mjesto i datum podnošenja izvještaja

i potpis osobe koja je sačinila izvještaj

Sarajevo,09.09.2014.godine

 

 

 

 

Arhiva