Naše klijente je lako prepoznati!

Nadzorni odbor donio Odluku o sazivanju XXV redovne sjednice Skupštine dioničara
17 Oktobra 2013, Nekategorisano

Društvo za osiguranje

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

 

 

U skladu sa članom 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta objavljujemo:

 

I Z V J E Š T A J

O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

 

I- OPĆI PODACI O EMITENTU  
– puna i skraćena firma Društvo za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

– adresa sjedišta Čobanija 14,Sarajevo
– broj telefona i telefaxa, e-mail i

web.stranica:

664-141,fax:664-142, E-mail:info@ sarajevoosiguranje.ba             WWW.sarajevoosiguranje.ba
II-PODACI O DOGAĐAJU  
– navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika

o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja

izvještaja  emitenta vrijednosnih papira

Nadzorni odbor donio Odluku  o sazivanju XXV redovne sjednice Skupštine dioničara emitenta broj:01-1774/13 od 11.10.2013.g.
– datum nastanka događaja 06.11.2013.g.
– kratak opis i razlog događaja  

Dnevni red XXV sjednice Skupštine:

–  donošenje Odluke o  izboru eksternog revizora za

reviziju  finansijskih izvještaja SARAJEVO-OSIGURANJE

d.d. Sarajevo za 2013.g.

– potpis ovlaštene osobe odgovorne za

potpunost i  tačnost informacija iz izvještaja

Direktor društva

 

Midhat Terzić,dipl.ecc.

– mjesto i datum podnošenja izvještaja

i potpis osobe koja je sačinila izvještaj

Sarajevo,17.10.2013.godine

 

 

 

 

 

Arhiva