Naše klijente je lako prepoznati!

Obavještenje o raskidu ugovora o zastupanju – SAOS
20 Decembra 2022, Nekategorisano, Novosti

SARAJEVO – OSIGURANJE d.d.Sarajevo

Na osnovu člana 6.Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju,SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo,objavljuje:

OBAVJEŠTENJE O RASKIDU UGOVORA O ZASTUPANJU

Ugovor o zastupanju u osiguranju broj:01-833/22 od 28.01.2022.godine,zaključen između SARAJEVO –OSIGURANJE d.d. Sarajevo i Obrt :Zastupanje u osiguranju „SAOS“ Doboj Istok, ul. Vrba broj 4, zastupano po vlasniku Bećirović Semiru, prestaje sa danom 13.12.2022.godine.

SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo

Novosti

Arhiva