Naše klijente je lako prepoznati!

Održana XXV Skupština dioničara SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
11 Novembra 2013, Nekategorisano

Društvo za osiguranje

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

 

 

U skladu sa članom 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta objavljujemo:

 

I Z V J E Š T A J

O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

 

I- OPĆI PODACI O EMITENTU  
– puna i skraćena firma Društvo za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. SarajevoSARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
– adresa sjedišta Čobanija 14,Sarajevo
– broj telefona i telefaxa, e-mail iweb.stranica: 664-141,fax:664-142, E-mail:info@ sarajevoosiguranje.ba             WWW.sarajevoosiguranje.ba
II-PODACI O DOGAĐAJU
– navesti događaj iz člana 11. ili 12. Pravilnikao sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja

izvještaja  emitenta vrijednosnih papira

Održana  XXV Skupština dioničara  SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
– datum nastanka događaja 06.11.2013.g.
– kratak opis i razlog događaja

Na  XXV Skupštini donešena Odluka o izboru eksternog revizora za  reviziju  finansijskih izvještaja SARAJEVO-OSIGURANJE  d.d. Sarajevo za 2013.g.

– potpis ovlaštene osobe odgovorne zapotpunost i  tačnost informacija iz izvještaja Direktor društva 

Midhat Terzić,dipl.ecc.

– mjesto i datum podnošenja izvještajai potpis osobe koja je sačinila izvještaj Sarajevo,11.11.2013.godine 

Azijada Duvnjak,dipl.prav.

 

 

 

 

 

Arhiva