Naše klijente je lako prepoznati!

Saopćenje za javnost
26 Decembra 2013, Nekategorisano

Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo. kao dioničarsko društvo u kojem su privatna pravna i fizička lica većinski dioničari i u kojem je jedan od dioničara i Vlada Federacije BiH obavještava javnost da se dana 26.12.2013 godine obratilo Poreskoj upravi Federacije BiH (PUF BiH) i Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH sa dopisom povodom akata Poreske uprave Federacije BiH koji su objavljeni 26.12 2013. godine u dnevnim novinama “Dnevni avaz”  i na web portalu „Klix.ba“, a koje su dostavljeni predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta F BiH 25.12.2013. godine kao odgovor na inicijativu Parlamenta Federacije – akt broj 13/03-15-7-2225/13 od 09.12.2013 godine, u vezi sa inicijativom zastupnika Hazima Kapića da PUF BiH sačini i javno objavi listu primanja stotinu građana u Federaciji BiH sa najvišim ukupnim primanjima.

„Sarajevo-osiguranje“ je od Poreske uprave F BiH zatražilo urgentnu dostavu podataka o ukupnim primanjima za lica zaposlena u društvu za osiguranje „Sarajevo-osiguranje d.d.“  specificiranih po kategorijama primanja (isplaćene plaće, ostvarene koristi, drugi oporezivi prihodi) za prvih 11 mjeseci 2013. godine, imajući u vidu činjenicu da su u medijima objavljeni podaci titulirani kao „najviše neto plate“, umjesto kao podaci o ukupnim primanjima u šta spadaju sva ukupna primanja, i obzirom da su Parlamentu F BiH dostavljeni samo podaci za mjesece mart, april i maj.

Obzirom da je ovaj akt posljedica akta koji je upućen Parlamentu Federacije BiH te će vjerovatno biti predmet rasprave na sjednicama Predstavničkog doma Parlamenta F BiH, „Sarajevo-osiguranje“ je obavjestilo Parlament F BIH da je tražene podatke spremno dostaviti kad ih dobije iz Poreske uprave FBiH strukturirane kako bi se vidjelo šta je od objavljenih podataka neto plata, a šta ostali prihodi. U istom dopisu „Sarajevo-osiguranje“ je obavijestilo predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta F BiH Fehima Škaljića da je spremno dostaviti platne liste članova Uprave Midhata Terzića, Izeta Jelića, Seada Tikvine i Advije Alihodžić kao i ostalih uposlenika „Sarajevo-osiguranje d.d.“ koji su navedeni u podacima koji su objavljeni kako bi pravovremeno i istinito informisali zastupnike i javnost u BiH.

U pismu predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta F BiH gosp. Škaljiću navodi se i sljedeće: „Kao dioničarsko društvo koje uspješno posluje na tržištu sa još 22 osiguravajuća društva, plaća sve svoje obaveze i prema zaposlenicima i prema državnim organima i prema dioničarima te kao firma koja izdvaja značajna sredstva za punjenje budžeta i ne uzima niti jednu KM iz budžeta, koristimo priliku da izrazimo svoje razočarenje senzacionalističkim pristupom i iskrivljavanjem suštine informacija koje su prezentirane u medijima, kao i činjenicom da su takvi podaci za zaposlenike „Sarajevo-osiguranja d.d.“ uopće objavljeni jer predstavljaju poreznu tajnu u skladu sa Zakonom o poreznoj upravi Federacije BiH“.

Arhiva