Naše klijente je lako prepoznati!

Skupština dioničara: Ostvareno premije u visini 64,5 miliona maraka
29 Marta 2013, Nekategorisano

Sarajevo-osiguranje ostvarilo je 64,5 miliona KM premije osiguranja i 1,5 miliona KM dobiti, kaže se u izvještaju o poslovanju za 2012 godinu koji je na sjednici održanoj 29.03.2013 usvojila Skupština dioničara Sarajevo-osiguranja. Iz diskusija vođenih na sjednici vidljiva je opredjeljenost i malih i velikih dioničara da se jedinstveno nastupa u realizaciji razvojnih planova u narednom periodu, uz koordinaciju sa Vladom Federacije koja zastupa interese državnog kapitala. Prema rezultatima poslovanja, Sarajevo-osiguranje je zadržalo lidersku poziciju na tržištu osiguranja u BiH sa tržišnim učešćem od 12,7 posto na nivou BiH odnosno 17,6 posto među društvima sa sjedištem u Federaciji BiH. Vodeće bh. osiguravajuće društvo ostvarilo je porast premijskog prihoda za 3,2 posto ili 2,1 milion KM u odnosu na godinu ranije. U isto vrijeme, Sarajevo osiguranje je isplatilo rekordnih 29,8 miliona KM svojim osiguranicima i klijentima po osnovu šteta različitih vrsta osiguranja. Među tim štetama je i 2 miliona KM tzv. prijeratnih šteta, po obavezama koje su nastale prije 1992. godine. Unatoč teškim uslovima poslovanja i u prva dva mjeseca 2013. godine Sarajevo-osiguranje je zadržalo lidersku poziciju među 25 osiguravajućih društava na tržištu osiguranja u BiH.

 

Arhiva