Naše klijente je lako prepoznati!

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
1 Aprila 2014, Nekategorisano

Društvo za osiguranje

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

U skladu sa članom 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta objavljujemo:

 

I Z V J E Š T A J

O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

I- OPĆI PODACI O EMITENTU

 

– puna i skraćena firma

Društvo za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

– adresa sjedišta

Čobanija 14,Sarajevo

– broj telefona i telefaxa, e-mail i web stranica:

664-141,fax:664-142, E-mail:info@sarajevoosiguranje.ba             WWW.sarajevoosiguranje.ba

II-PODACI O DOGAĐAJU

 

– navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja  emitenta vrijednosnih papira

Održana  XXVI Skupština dioničara  SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

– datum nastanka događaja

31.03.2014.g.

– kratak opis i razlog događaja

Na XXVI Skupštini donešene odluke o:

  usvajanju Godišnjeg Izvještaja o poslovanju SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo za  2013.godinukoji uključuje  izvještaj eksternog Revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i  Odbora za reviziju  za 2013.g.,

  rasporedu i načinu upotrebe dobiti  za 2013.g.,

  izboru eksternog revizora za   reviziju finansijskih izvještaja SARAJEVO-   OSIGURANJE d.d. Sarajevo za2014.g.

  

– potpis ovlaštene osobe odgovorne za  potpunost i  tačnost informacija iz izvještaja

Direktor društva

Midhat Terzić,dipl.ecc.

– mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj

Sarajevo,01.04.2014.godine

             

 

Novosti

Arhiva