Naše klijente je lako prepoznati!

Pomoć osiguranicima i poziv da prijave štete
23 Maja 2014, Nekategorisano

Sarajevo-osiguranje upućuje javni poziv svim svojim osiguranicima koji su osigurali imovinu od rizika poplave i klizanja tla, da odmah ili čim im to okolnosti na terenu dozvole izvrše prijavu ovih šteta. Kao osiguravajuća kuća sa najvećim brojem osiguranika u BiH, Sarajevo-osiguranje je angažiralo sve svoje kapacitete i na terenu je sa ugroženim građanima, u odbrani od prijetećih poplava, saniranju terena i pomoći svim krajevima BiH koji su pogođeni katastrofalnom prirodnom nepogodom. Sindikalna organizacija, menadžment i svi uposlenici Sarajevo-osiguranja organizirali su akciju prikupljanja pomoći koja će biti usmjerena prvenstveno prema postradalima koji su izgubili krov nad glavom u brojnim klizištima.

Mobilni timovi procjenitelja rizika će izaći u susret svim našim osiguranicima u sagledavanju i procjeni nastalih šteta te utvrđivanju adekvatne odštete. Preliminarne procjene visine prijavljenih šteta sa jučerašnjim danom (22. maj) kreću se u rasponu od 2,5 do 3 miliona KM, ali ovaj iznos šteta nije konačan jer se štete svakodnevno prijavljuju. Šteta koju je Sarajevo-osiguranje pretrpilo na svojim objektima će biti sanirana iz vlastitih sredstava, a dio pomoći će biti usmjeren i prema uposlenicima Sarajevo-osiguranja čija je imovina nastradala u katastrofalnim poplavama (Foto: www.oslobodjenje.ba).

 

Arhiva