Naše klijente je lako prepoznati!

Obavještenje o raskidu ugovora o zastupanju – BIHAMK ZASTUPANJE
2 Septembra 2021, Nekategorisano, Novosti

SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 6.Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju,SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo,objavljuje:

OBAVJEŠTENJE O RASKIDU UGOVORA O ZASTUPANJU

Ugovor o zastupanju u osiguranju  broj:01-3112/21 od 24.06.2021.godine,zaključen između SARAJEVO –OSIGURANJE d.d. Sarajevo i Agencije za poslove zastupanja u osiguranju „BIHAMK ZASTUPANJE“ d.o.o. za zastupanje  u poslovima osiguranja Sarajevo, ul. Blažujski drum br.78, Ilidža, zastupano po direktoru Fajić Džemi, prestaje sa danom 31.08.2021.godine.

SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo

Novosti

Arhiva