Naše klijente je lako prepoznati!

Kasko osiguranje motornih vozila

Pored svih preventivnih mjera koje se poduzimaju nagli rast drumskog saobraćaja, tempo života i sve veće potrebe za korištenjem motornih vozila uslovljavaju velike rizike i nažalost svaki dan ogromne štete.

 Bezbijedna vožnja uz policu KASKO OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA

Osiguranik sa policom kasko osiguranja ima pravo naknade materijalne štete u i na vozilu u svim slučajevima, izuzev gdje je uzrok nezgode alkohol i vozač bez vozačke dozvole.

Posjedovanjem police kasko osiguranja motornih vozila pokrivene su štete kod sljedećih osiguranih rizika:

- saobraćajna nezgoda,

- pad ili udar nekog predmeta i sl.,

- požar, udar groma, eksplozija,

- oluja, grad (tuča), snježna lavina, odron i sl.

- pad zračnih letjelica svih vrsta,

- manifestacije i demonstracije,

- zlonamjerni postupak ili obijest trećih lica

 

POGODNOSTI KOJE NUDIMO NAŠIM OSIGURANICIMA

-za svaku godinu bez štete bonus od 10% do maksimalno 50%

-porodični bonus od 10-30%

-popust po osnovu osiguranja autoodgovornosti od 10-30%

-popust na starost vozila 10-40%

-popust za vojne invalide i invalide rada 10%

 

Napomene osiguraniku

- Promjenom vlasništva nad vozilom ili promjenom prava korištenja vozila Ugovor o kasko osiguranju prestaje 24-tog sata od dana kada novi vlasnik preuzima vozilo.

- Osiguranik ili Ugovorač osiguranja premiju može platiti odmah ili na više jednakih rata po sporazumu.

- Osiguranik kasko osiguranje može platiti po manjoj cijeni ako Ugovori određena učešća u šteti (franšiza)

-Kod zaključivanja kasko osiguranja obavezno je napomenuti zastupniku osiguranja da navede u polici koje osobe osim Vas i članova Vaše obitelji mogu upravljati navedenim vozilom (suosigurana lica).

- Ako se posebno Ugovori i plati doplatak, u policu može biti uključen i rizik krađe, provalne krađe, utaje vozila, poplave, bujice i visoke vode.

- U slučaju ostvarenja rizika krađe osiguravaču odmah po prijavi predati originalne ključeve vozila, potvrdu o vlasništvu vozila i potvrdu o registraciji vozila

 

OSNOVICA ZA OBRAČUN PREMIJE

Za utvrđivanje premije osiguranja mjerodavna je nabavna cijena tog vozila u trenutku zaključenja Ugovora o osiguranju.

 

Svako vozilo je skupo, NEOSIGURANO JE NAJSKUPLJE

Arhiva