Naše klijente je lako prepoznati!

Životno osiguranje

Zašto nam treba životno osiguranje?

U teškim vremenima potreban Vam je oslonac

Osiguranjem onoga što je najvrijednije – Vašeg života i života vaših najbližih - dobivate oslonac za sigurniju budućnost

Osigurajte svoj život i učinite budućnost manje neizvjesnom!

Policom životnog osiguranja ulažemo danas kako bismo sutra osigurali kapital za budućnost i finansijski spokojnu starost. Policom životnog osiguranja štitimo svoju porodicu od finansijskih briga koje bi mogla izazvati nenadana smrt.Mješovito osiguranje života za slučaj smrti odnosno  doživljenja je optimalna kombinacija životnog osiguranja i štednje kapitala, uz mogućnost dopunskog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja.

Ko se može osigurati?

Svi ljudi starosti od 14 do 68 godina.

Koliko traje osiguranje?

Koliko želite u rasponu od 7 do 40 godina, ali istek je najkasnije u 75-toj godini života.

Kakve su isplate?

Policom osiguranja života obezbjeđuju se isplate u slučaju:

- doživljenja - po isteku trajanja osiguranja korisniku se isplaćuje osigurana suma uvećana za ostvareni udio u dobiti

- smrti -  korisnicima se isplaćuje osigurana suma uvećana za do tada ostvareno učešće u dobiti

- smrti usljed nezgode - ako je uz život ugovoreno i dodatno osiguranje rizika smrti usljed nesretnog slučaja korisnicima se isplaćuje i dodatna osigurana suma.

Minimalna osigurana suma iznosi 3.000 KM. Maksimalna osigurana suma iznosi 60.000 KM.

Kakve su uplate?

Policu životnog osiguranja «kupujete» odgovarajućom premijom koja se izračunava zavisno od životne dobi osiguranika, njegovog zdravstvenog stanja, zanimanja, trajanja osiguranja i visine osigurane sume. Plaćanje premija se može ugovoriti: godišnje, polugodišnje (doplata od 2% na godišnju premiju), kvartalno  (doplata od 4% na godišnju premiju) i mjesečno  (doplata od 6% na godišnju premiju).

Pogodnosti

 • optimalna kombinacija životnog osiguranja, osiguranja od nezgode i štednje
 • mogućnost izbora:
 • osiguranje samo života
 • osiguranje života sa dodatnom nezgodom:

- za smrt

- za invaliditet uz bolnički dan

- za smrt, invaliditet i bolnički dan

 • način plaćanja po želji: godišnje, polugodišnje, kvartalno i mjesečno
 • mogućnost tzv. mirovanja tj. neplaćanja premije za određeni period
 • dobijanje predujma (kredita)
 • vinkulacija police - korištenje police kao hartije od vrijednosti (založna svrha)
 • mogućnost raznih izmjena prvobitnog ugovora:
 • izmjena trajanja osiguranja  na kraće ili duže vrijeme od prvobitnog, a da se fiksira ili visina premije ili visina osigurane sume
 • izmjena premije
 • izmjena osigurane sume
 • izmjena korisnika osiguranja
 • valutna klauzula - vezanost za EUR tako da osigurana suma ne gubi na svojoj vrijednosti
 • učešće u dobiti srazmjerno visini osigurane sume i trajanju osiguranja
 • mogućnost otkupa osiguranja odn. kapitalizacije

Isključenja i ograničenja

Isključenje posljedica:

 • rata
 • nuklearne katastrofe
 • stradanja u obilježenom minskom polju
 • samoubojstva ili pokušaja samoubojstva u prve 3 godine trajanja osiguranja
 • pokušaja ili počinjenja sudski kažnjivih radnji
 • svjesne namjere ugovaratelja osiguranja
 • Ograničenja

Proprocionalno smanjenje naknade ako nije posebno ugovoren rizik, za slučaj:

 • obavljanja djelatnosti pilota (npr. vojnog, helikoptera, zmajeva i sl.)
 • bavljenja ekstremnim sportovima (npr. penjači, letači, alpinisti, borilački sportovi i sl.)
 • sudjelovanja u trkama ili treninzima kopnenim, zračnim ili vodenim motornim vozilom.

Arhiva