Naše klijente je lako prepoznati!

Osiguranje imovine

Vaša privatna kao i poslovna imovina izložena je različitim nepredvidivim događajima koja mogu  znatno uticati  na smanjenje njene vrijednosti. Vaše kuće, stanove, kuće za odmor, poslovne prostore i slične objekte, namještaj, strojeve i ostalu opremu, kao i zalihe, možete osigurati i zaštititi u Sarajevo-osiguranju

Policom osiguranja imovine nudimo Vam mogućnost osiguranja od raznih opasnosti:

  • požara i nekih drugih opasnosti
  • potresa
  • provalne krađe i razbojništva
  • loma stakla
  • loma strojeva
  • odgovornosti i profesionalne odgovornosti

U ponudi Sarajevo-osiguranja su i:

  • osiguranje imovine u etažnom vlasništvu
  • osiguranje turističkih apartmana
  • osiguranje objekata u izgradnji
  • osiguranje objekata u montaži
  • osiguranje od opasnosti prekida rada zbog požara i nekih drugih opasnosti
  • osiguranje usjeva
  • osiguranje životinja
  • razna druga imovinska osiguranja

Zaključenjem osiguranja od požara (osnovne opasnosti) bez posebne doplate premije obuhvaćene su i sljedeće opasnosti:

  • oluja
  • udar groma
  • tuča (grad)
  • udar vlastitoga motornog vozila
  • eksplozija
  • pad i udar letjelice
  • manifestacija i demonstracija

Osiguranje imovine u etažnom vlasništvu

Etažni dijelovi građevinskog objekta, troškovi zajedničkog održavanja i upravljanja, te troškovi privremenog unajmljivanja drugog stana odnosno izgubljena najamnina ako se stan izdaje, staklo na zajedničkim dijelovima građevinskog objekta, zatim stvari domaćinstva u osiguranom etažnom objektu osigurani su od sljedećih opasnosti (osnovne opasnosti):

  • požar i udar groma
  • eksplozija
  • oluja
  • tuča (led)
  • udara sopstvenog motornog vozila u osigurani etažni dio objekta
  • pad letjelice
  • manifestacije i demonstracije
  • poplave i bujice
  • klizanje tla i odronjavanje zemljišta
  • snježne lavine
  • izlijevanja vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
  • odgovornosti

Arhiva