Naše klijente je lako prepoznati!

Osiguranje imovine

Vaša privatna kao i poslovna imovina izložena je različitim nepredvidivim događajima koja mogu  znatno uticati  na smanjenje njene vrijednosti. Vaše kuće, stanove, kuće za odmor, poslovne prostore i slične objekte, namještaj, strojeve i ostalu opremu, kao i zalihe, možete osigurati i zaštititi u Sarajevo-osiguranju

Policom osiguranja imovine nudimo Vam mogućnost osiguranja od raznih opasnosti:

 • požara i nekih drugih opasnosti
 • potresa
 • provalne krađe i razbojništva
 • loma stakla
 • loma strojeva
 • odgovornosti i profesionalne odgovornosti

U ponudi Sarajevo-osiguranja su i:

 • osiguranje imovine u etažnom vlasništvu
 • osiguranje turističkih apartmana
 • osiguranje objekata u izgradnji
 • osiguranje objekata u montaži
 • osiguranje od opasnosti prekida rada zbog požara i nekih drugih opasnosti
 • osiguranje usjeva
 • osiguranje životinja
 • razna druga imovinska osiguranja

Zaključenjem osiguranja od požara (osnovne opasnosti) bez posebne doplate premije obuhvaćene su i sljedeće opasnosti:

 • oluja
 • udar groma
 • tuča (grad)
 • udar vlastitoga motornog vozila
 • eksplozija
 • pad i udar letjelice
 • manifestacija i demonstracija

Osiguranje imovine u etažnom vlasništvu

Etažni dijelovi građevinskog objekta, troškovi zajedničkog održavanja i upravljanja, te troškovi privremenog unajmljivanja drugog stana odnosno izgubljena najamnina ako se stan izdaje, staklo na zajedničkim dijelovima građevinskog objekta, zatim stvari domaćinstva u osiguranom etažnom objektu osigurani su od sljedećih opasnosti (osnovne opasnosti):

 • požar i udar groma
 • eksplozija
 • oluja
 • tuča (led)
 • udara sopstvenog motornog vozila u osigurani etažni dio objekta
 • pad letjelice
 • manifestacije i demonstracije
 • poplave i bujice
 • klizanje tla i odronjavanje zemljišta
 • snježne lavine
 • izlijevanja vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
 • odgovornosti

Arhiva