Naše klijente je lako prepoznati!

Obavezno osiguranje motornih vozila

Obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornog vozila je obavezno zakonsko osiguranje od odgovornosti za štete pričinjene trećim osobama.

Osiguranjem od autoodgovornosti pokrivene su nematerijalne i materijalne štete koje vlasnik odnosno korisnik vozila prouzroči trećim osobama.Svako lice koje ima u posjedu ili vlasništvu motorno vozilo podliježe obavezi osiguranja istog iz osnova autoodgovornosti.

Kvalitativni i kvantitativni obim osiguranja od autoodgovornosti podrazumijeva građansku odgovornost vlasnika odnosno korisnika vozila prema trećim osobama. Najniži iznos osiguravajućeg pokrića (osigurana suma) po osiguranom slučaju ne može biti manji od iznosa:
a) u slučaju fizičke povrede lica - nematerijalna šteta      2.000.000 KM
b) u slučaju štete na imovini - materijalna šteta                  400.000 KM

Uslovi za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima mogu se preuzeti ovdje.

Uslovi za obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika pomorskih, jezerskih, riječnih i kanalskih plovila na motorni pogon od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima mogu se preuzeti ovdje.

Uslove osiguranja za obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika vazduhoplovstva od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima možete preuzeti ovdje.

Uslove za osiguranje motornih vozila u Republici Srpskoj možete preuzeti ovdje.

Šta je granično osiguranje?

Granično osiguranje je osiguranje koje zaključuju vlasnici (strani državljani), odnosno korisnici motornih vozila koji ulaze u BiH a nemaju valjanu potvrdu o osiguranju (zeleni karton), kao i naši osiguranici koji ulaze u strane države a nemaju validnu zelenu kartu.

Koje štete su isključene iz osiguranja autoodgovornosti?

Isključenja iz osiguranja autoodgovornosti su ona koja proizilaze iz pravnih propisa o odgovornosti. Npr. dio štete koji prelazi obim pokrića, štete osoba koje ne ulaze u krug trećih osoba, štete prouzrokovane ratom.

Gubitak prava iz osiguranja je u slučajevima ako vozilom upravlja lice bez odgovarajuće vozačke dozvole, pod dejstvom alkohola iznad propisane granice, opojnih droga i dr.

Dopunska osiguranja

Uz obavezno osiguranje autoodgovornosti na istoj polici osiguranik može zaključiti i dopunska osiguranja AO plus (osiguranje vozača za štete zbog tjelesnih povreda ili smrti), osiguranje autonezgode, djelimično osiguranje kasko, lom stakala na putničkim vozilima, te kasko osiguranje za slučaj sudara.

Bonus za svaku godinu bez štete

Bonus za svaku godinu bez štete

-Pažljivi vozači za svaku godinu bez štete ostvaruju poseban bonus koji se ostvaruje do maksimalno 50%

-Svakom vozaču uz policu uručujemo i Evropski izvještaj o nezgodi, kojeg vozači treba da drže u vozilu.

 

Listu zastupnika Podružnice Banja Luka - Istočno Sarajevo možete preuzeti ovdje.

Arhiva